🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lombos
következő 🡲

Lombos József László, OFM (Topolya, Bács-Bodrog vm., 1887. ápr. 3.-Bp., 1963. júl. 19.): misszionárius, apostoli prefektus. - 1903. IX. 7: lépett a kapisztránus rtart-ba. 1908. VI. 18: ünn. fog-at tett, 1910. VI. 24: pappá szent. 1910-11: a pécsi konventben kp., hitszónok, majd h. házfőn. 1912-13: Máriaradnán, 1915: Bpen kp., 1917: Jeruzsálemben a Szt Szív Konvent misszion-a, 1918: Baján tábori kp., 1923-25: Jászberényben házfőn. a vincés nővérek gyóntatója, háztörténet-író; 1926-27: Szolnokon házfőn., a pléb. vez-je, a kat. isk-k ig-ja, ünnepi és nagyheti szónok, a helyi Missziós Egyesület vezetője, az apácák rendes, a Szegények Otthona rendkívüli gyóntatója, hittanár, a Katolikus Élet szerk-je, a Kat. Kör, a Kat. Legényegylet és a Kat. Nőszöv. vez-je. - Kínai missziójára az USA-ban készült föl. 1928-31: New Brunswick m. pléb-ján kp., majd plnos. - 1931. VII. elején áthelyezték Kínába a kínai nyelv megtanulására. 1934: Jangki, 1935: Singva missz. állomásán misszion. 1938. VI. 3: a II. 9: fölállított paokingi ap. prefektúra ap. prefektusa, X. 4: Paokingben iktatták be. 1948: Mo-ra látogatott, hogy pénzt gyűjtsön és újabb munkatársakat keressen. A Kínában lezajlott forr. miatt a további missziós munka lehetetlenné vált. ~ Bpen maradt, lelkipásztorkodott, s a hazai kat. gimn-okban és papnev. int-ekben tartott missziós előadásokat. 1950: egyik kezdeményezője volt a papi →békemozgalomnak. 1951. IX: Láng Alánnal a bpi Kat. Papi Békebiz. társelnöke. A budai rház vikáriusaként halt meg. - M: Hősi harcok Kína földjén. Vác, 1942. (Ferences világmissziók 11.) - Pogány istenek árnyékában. Uo, 1942. (uaz 15.) - Historia Praefecturae Apostolicae de Paoking-Hunan. (Kz. a budai ferences kv- és levtárban) 88-r.k.

Miklósi 1936:137. - Tabula OFMCap 1939:28. - Schem. Cap. 1948:63. - ÚE 1988. IV. 10. (Stoffán Gy.: Seng fu Lom Bo-nyi)