🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lonkay
következő 🡲

Lonkay Antal, lovag (Bocskó, Máramaros vm., 1827. szept. 12.-Balatonfüred, 1888. aug. 29.): laptulajdonos, az első magyar szalézi munkatárs. - A máramarosszigeti, szatmárnémeti és pesti piar. gimn-ban tanult, 1848: honvéd, Perczel Mór mellett főhadnagy s-tiszt, 1849. VIII. 9: a temesvári csatában megsebesült. A szabharc után üldözték, 1850: Pesten visszavonultan élt és tanult. Hírlapíró, 1852: a P. Napló és az Új M. Múzeum munk., Bartakovics Béla egri érs. megbízásából ford. Cantu Világtört-e kk. részét. Megnősült, 1855: a budai, 1858: a pesti r.k. főgimn-ban a m. nyelv és irod. tanára. 1870. V: a →Hunyadi Mátyás Irodalmi és Könyvnyomdai Intézet alapítója. 1887: a vágsellyei ker. ogy. képviselője, az egyházpol. harcokban kiállt az Egyh. mellett. A SZLT és a SZIT választmányi tagja, a Tudományos és Irodalmi Osztály alapító tagja. - Kapcsolatban állt Bosco (Szt) Jánossal, aki 1880. V. 23: fölvette a munk-ak közé. ~ ismertette először Mo-on →Szalézi Szent Ferenc Társaságát, előkészítette annak hazai letelepedését. A Magyar Államban Don Bosco hozzá írt leveleit is közölte. - XIII. Leó p. (ur. 1878-1903) a Szt Gergely r. lovagjává, a Szt Szilveszter r. kommendátorává és aranysarkantyús vitézzé avatta. - M: A m. irod. ismertetése a legrégibb időktől napjainkig. 1-2. köt. Pest, 1855. - Gyakorlati ném. nyelvtan. Bécs, 1855. - Világtörténelem. Írta Caesar Cantu. IV-XIV. köt. Ford. Pest, 1855-77, 81. (névtelenül) - Tanférfiak, szülők s nevelők évkv-e. 1860, 1861, 1863, 1865. Szerk. és kiad. Uo., 1861-66. - M. véghangok Krisztus és a kerség mellett, Renan és a Renanisták ellen. Uo., 1864. - A rajztanítás alapvonalai. A. Jarisch után. Ford. Bécs, 1866. - Az én első róm. utam és vaticani zarándoklatom 1877-ben. Bp., 1879. - Az én második róm. utam, vaticani és lourdesi zarándoklatom. 1-2. rész. Uo., 1882. - 1856. V. 1-1871. VI. 30: a Tanodai Lapok alapító fel. szerk. tulajdonosa és 1857. VII. 1-1871. VI. 27: kiadója; 1860. I. 2-1868. XII. 16: az Idők Tanúja kat. pol. napilap alapító fel. szerk-je, 1860. I-XII: kiadó tulajdonosa; melyet 1868. XII. 16: Török János Pesti Hírnökével Magyar Állam c. egyesített. Ennek Török Jánossal, 1873. I. 1-1888. VIII. 29: egyedül kiad. tul., 1870. V. 1-1871. XII. 31: és 1877. IV. 1-1888. VIII. 29: főszerk-je. 1871-75: a Mátyás Diák, 1872. X. 27-1873. III. 5: a Lehel Kürtje képes hetilap fel. szerk-je. 88

Pallas XI:648. - Kiss-Sziklay 1902:499. - Szinnyei VII:1364. (*IX. 12.) - A Sajtó 1927. IX. (~ születésének centenáriuma); X. (Hindy Zoltán: ~) - Ádám 1949:92. (*IX. 10.) - Viczián 1995:178. (1052, 1087, 1223, 1317.)