🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lonovics
következő 🡲

Lonovics József, 1843-tól krivinai (Miskolc, Borsod vm., 1793. jan. 31.-Pest, 1867. márc. 13.): érsek. - A teol-t Egerben végezte, 1817: pappá szent. Fischer István egri érs. maga mellé vette sztszéki jegyzőnek, majd érs. titkárnak. 1825: sajóvárkonyi plnos. Két kitűnő szónoklatot tartott Borsod vm. elhunyt főispánjának temetésén és az új főispán beiktatásakor, ez nevet szerzett a falusi lelkésznek. 1829: egri knk. és teol. tanár, ugyanakkor a papnev. int. ig-ja is Egerben. Mint kápt. követ részt vett 1830-33: az ogy-eken, fényes beszédeiről az egész orsz. értesült. 1834. III. 3: csanádi mpp. - 1838: kir. táblai főpap, 1840: v.b.t.t., székhelyén 1841: bölcs. és jogi líceumot alapított. ~et küldte ki a m. ppi kar Rómába a vegyes házassági ügyek rendezésére. 1843. VII. 6: nemesítették. 1848. III. 18: az ogy-en kijelentette, hogy a m. ppi kar örökre lemond a tizedjogról, a nemz. javára. Eötvös József előterjesztésére V. Ferdinánd kir. 1848. VI. 25: egri érs-ké nevezte ki, de állását nem foglalhatta el. Pásztorlevelében fölszólította híveit a haza védelmére. Tagja volt a Windischgrätz altábornagyhoz 1849. I: küldött békekövetségnek. A külf-ön élő m-ok lelki gondozására megalapította a →Szent László Társulatot. - VI. 2: mint csanádi mpp. és kinev. egri érs-et Lanzendorfban letartóztatták, azon indokkal, hogy részt vett a m. ogy-en, s hozzájárult ahhoz, hogy a temesvári szegyh-ról egy cs. sast leverjenek. Szabadulása után X. 1: ismét letartóztatták, a pesti Újépületbe hurcolták, kikényszerített lemondása után a melki apátságba (Alsó-Au.) száműzték. XI. 5: Scitovszky János hgprím. tiltakozott meghurcolása ellen. 1850. I. 3: szabadon engedték. - 1860: léphetett újra hazája földjére, amasiai c. érs., a hétszemélyes tábla ülnöke s a pápa által kinev. vizsgáló. Utóbb a Deák-párthoz csatlakozott. 1866 végén kalocsai érs-ké nevezték ki, de súlyos torokbaja miatt nem foglalhatta el főpapi székét, és p. megerősítése után néhány hónappal gégemetszést követően meghalt. 1843. X. 7: a MTA tb., 1863. I. 14: ig. tagjává választotta. - Munk. volt az Egyetemes M. Encyklopaediának. - Sírja a kalocsai szegyh-ban. - Fm: Az egyh. bíráskodási jog. Pest, 1842. - A josephinismus és az egyh-at illető legújabb császári rendelvény. Bécs, 1851. (névtelenül, ném-ül és fr-ul is) - Az ang. türelem. Uo., 1851. - Népszerű egyh. archeológia. 1-3. köt. Pest, 1857. - Utóda a csanádi széken 1848. VI. 25: Horváth Mihály, Egerben 1850. IV. 2: Bartakovics Béla, Kalocsán 1867. IV: Haynald Lajos. 88

Mendlik 1864:94. (1834-50: csanádi pp.) - Gams 1873:371. (1834. III. 9-1851. III. 27: csanádi pp.), 372. (1867. II. 22-†1867. III. 13: kalocsai érs.) - Akad. Évkv. 1876. (Ipolyi Arnold: ~) - Koncz 1892:158. - Kéry 1899:377. - Szinnyei VII:1368. - Heves vm. 1910:387. - Temes vm. 1914:220. - Várady Lipót Árpád: ~ róm. küldetése. Bp., 1924. - Hermann Egyed: ~ róm. küldetésének (1840-41) belpol. és diplomáciai előkészítése. 1934. (Dissz.) - MÉL II:86. - MTA tagjai 1975:175. - Balogh-Gergely I:65. - Makói KÉSZ Füzetek 1993:13. (Lotz Antal: Juhász Kálmán tud-os gyűjtése ~ pp. kormányzásáról)