🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lorettom
következő 🡲

Lorettom, v. Sopron vm. (Loretto, Au.): 1. plébánia a v. győri egyhm. kismartoni esp. ker-ében. 1665: alapították. Tp-át 1651-59: →Nádasdy Ferenc építtette Szt István kir. és Júdás Tádé tiszt-ére. Tit-a 2001: Szeplőtelen fogantatás. Org-ját 1671: Ráth János soproni mester építette. - A törökök ~ot 1683: elfoglalták. Anyakönyvei 1737-től. - 2. Szűz Mária-búcsújáró hely. Az 1431: épített Szt János-kpnát vsz. 1529: tör-ök pusztították el. Helyén 1644: Rudolf von Stotzingen földesúr új kpnát épített a bécsi ágostonosok tp-ában lévő loretói kpna mintájára. Ebben elhelyezte az itáliai →Loreto kegyszobrának másolatát, miután azt az eredetihez érintették. Amikor az új földesúr, Nádasdy Ferenc a szervitáknak ktort (1651) és tp-ot építtetett, e kpnát áthelyezték, bejárata kolostoregyüttes kerengőjébe nyílik. 1683: az épület leégett, Esterházy Pál építtette újjá. II. József 1787: a ktort feloszlatta, a zarándoklatot betiltotta. A ktor kórház és raktár lett. Nádasdy hatalmas (9-10 ezer Ft-ra becsült) kvtára, melyet kivégzése után kiválogattak a bécsi császári kvtár számára s a fennmaradó 441 köt-et a ~i szervitáknak adták, a r. feloszlatása után szétszóródott. - 1926-56: a kegyhelyet ismét a szerviták gondozták, majd pléb. lett. - 3. Kegyképe álló Boldogasszony, bal karján az ülő gyermek Jézussal, kinek bal kezében országalma, mindkettő fején korona. A gyermek Jézus áldó jobbja és Mária kezei az öltözet miatt nem láthatóak. Ősképe az itáliai Loreto szentföldi olajfából faragott, fekete testszínű kegyszobra. Jelentéstartalma megegyezik az ősképével. - Filiációja: Kópháza. - 4. Fiúnevelőtelep, 1910-: a javító-nevelő intézetet az Esterházy Miklós hg. által átengedett egykori szervita ktorban a →Katolikus Patronázs Egyesület rendezte be 80 (12-21 éves) növendék részére, akik főként a konyhakertészetben dolgoztak. Az iskolatestvérek r-je vezette, ig. Zana Jenő. - 1921. XII: a községgel együtt Au-hoz csatolták. **-88

Kat. Közl. 1915.(rk. sz.):66. - Gerecze II:741. - Aggházy II:161. - Dehio 1980:176. - Schem. Eisenstadt. 1980:174. - Juhász 1982:130. - Csapodi-Tóth-Vértesy 1987:107.