🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lotharingiai-Habsburg
következő 🡲

Lotharingiai-Habsburg Károly Ambrus, osztrák főhg., estei hg. (Milánó, Lombardia, 1785. nov. 2.-Tata, 1809. szept. 2.): hercegprímás-érsek. - Atyja, L. Ferdinánd, Lombardia kormányzója, anyja Estei Mária Beatrice. ~ gyermekkorát Modenában töltötte. Atyjának 1800: Bresgauba, 1804: Mo-ra kellett költöznie. I. Ferenc kir-tól Szerencset kapta birtokul. ~ papnak készült. 1805: Bécsben vette föl a tonzúrát, 1806: a kisebb rendeket és a szubdiakonátust. A család ppi székre szánta, de még tanulnia kellett, ezért a kir. Szerencsre rendelte →Rauscher Miklóst, Gerlóczy br-t és Zimányi Ignácot, hogy befejezzék ~ nevelését. I. Ferenc kir. az unokaöccsét fiatal korára való tekintettel 1806. VII. 29: kinevezte a váci ppség adm-ának, mely szék 1795. XII. 22. óta üres volt. A váci egyhm-t helynöke, →Bodonyi Sándor kormányozta. 1807. X. 1: diákonussá, XI. 5: pappá szent. I. Ferenc 1808. I. 8: ~ nővérét, Mária Ludovikát vette feleségül, s még aznap kinevezte ~t esztergomi érs-ké. VII. Pius p. II. 25: erősítette meg, VII. 24: Bécsben szent. fel. Székét VIII. 17: foglalta el. 1808. IX. 7: az ogy-en József nádorral együtt mindent megtett a napóleoni háborúra való felkészülésért, s a nádor a dunántúli és tiszántúli vm-kben, ~ az É-i és Ny-i részeken, 23 vm-ben kezdte megszervezni a nemesi fölkelést. 1809. II. 25-IV. 23: végigjárta a vm. székhelyeket. A fővezérséget József nádor, a táb. ppséget ~ vállalta. Az egymást követő vereségek után a nagyszombati szem-ot és a régi jezsuita rházat, majd az orsolyita zárdát, később Pesten a KPI épületét is hadikórháznak engedte át. Szünet nélkül látogatta a sebesülteket; Tatán a tífuszos katonák megfertőzték, 10 nap múlva meghalt. Az esztergomi baz-ban nyugszik. - M: Dictio Serenissimi Regii Haereditarii Principis Coroli... Pozsony, 1808. - Utóda Vácott 1808. IV. 29: Kálmánházy László, Esztergomban 1809. IX. 2-1819. VII. 12: széke üres, utóda 1819. VII. 12: Rudnay Sándor. 88

Török 1859:177. - Mendlik 1864:29. (68.) (1808-09: esztergomi érs.), 74. (s.v. Főherceg Ámbrus Ferdinánd Károly 1806-08: váci pp.) - Gams 1873:384. (1806. XI. 17-†1809: váci pp.), 381. (s.v. Carol. Ambrus. v. Este; 1808-†1809. IX. 2: esztergomi érs.) - Zelliger 1893:111. (*1785. okt.!) (s.v. Estei Károly Ambrus) - Schem. Strig. 1918:XXVII; 1982:68. - Chobot II:643. (*Modena, †szept. 7!) - Meszlényi 1970:147.