🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lotz
következő 🡲

Lotz Antal Ferenc (Bp., 1930. aug. 26.-Szeged, 1998.): plébános. - A bpi piar. gimn-ban 1948: éretts. A teol-t 1948-53: Szegeden végezte, szüleit 1951 nyarán kitelepítették Bp-ről. 1953. VI. 7: pappá szent., Kiszomborban kp., 1954-56: tanulm. szabadságon, 1956: a Bpi Hittud. Akad-n drált. IX. 1: Csanádapácán, 1959. X. 15: Csanádpalotán kp. 1960. VIII. 15: letartóztatták, Szegeden XI. 28-29: mozgalomalapítás vádjával 5 é. börtönre ítélték, 1961. IV. 4-V. 4: a →regnumi perben csak tanúként hallgatták ki. V. 31: izgatás címén II. fokon 3 é. börtönre ítélték, a tököli internálótáborból 1963. III. 24: a →részleges közkegyelemmel szabadult. Szentendrén élt X-ig rendőri felügyelet alatt. X. 20: Derecskén, 1968. IX. 15-1972. XII. 31: Szeged-Rókuson kp. 1971: az OL-ban egyh. levtárosi, 1973: az OSZK-ban egyh. kvtárosi tanf-ot végzett. 1980: az ÁEH közbelépésére a Pázmány Péter Hittud. Akad. mtanárrá képesítését megtagadta. 1983 őszén a róm. Gregoriana Egy. jogi karán sztszéki bírói tanf-ot végzett, 1973. I. 1: Kövegyen plnos. 1984: a szegedi hittud. főisk. óraadó, 1985. IX. 1: r. tanára, ppi levtáros és kvtáros. - A METEM alapító tagja, a M. Kat. Ppi Egyhtört. Biz. tagja. - Írásai: Vigília 1974:401. (A Tört. Adattár 100 éve), 1983:12. (Glattfelder Gyula, az egyházfő s a tudós); Kat. almanach Bp., 1984. (A csanádi és váradi egyhm. tört.); Szegedi Kat. Tudósító 1990:2. sz. (A régi Kat. Tudósító 1927-1933), 4. sz. (A Szegedi Ppi Képtár új portréja). - M: Csanád egyhm. jub. évkv-e 1980. (szerk. többekkel, névtelenül) (Szeged), 1980. - Kz-ban: Az aradi társaskápt. személyi adatai. - A csanádi papság onomasztikonja 1686-1936. - A csanádi pp-ök tört. 1699-1830. - Tíz tört-író csanádi pap életrajza. - 1974-84: egyhtört. szamizdatot készített (30 pld.) - Álneve: Gehorsam Ferenc (Mérleg, Teológia). 88

CSJÉ 1980:139. - Hetényi Varga II:243. Arck.

Lotz Károly (Homburg vor der Höhe, Hessen-Homburg, 1833. dec. 16.-Bp., 1904. okt. 13.): festő. - Apja korai halála után m. anyjával hazatért. Szobrásznak készült, majd Pesten Marastoni Jakabnál, Weber Henriknél, 1852-től Bécsben Karl Rahlnál festeni tanult. Falképeit a mindenkori építészeti környezethez alkalmazkodó stílusváltozatokban, korábban →Than Mórral, később →Székely Bertalannal társulva festette. Az 1870-es évek közepétől →Ybl Miklóssal dolgozott együtt. Allegorikus mitológiai, bibliai és tört. tárgyú falképei majdnem minden jelentős főv. középületben megtalálhatók (pl. Pesti Vigadó, 1864; Nemz. Múz., 1874; Egyetemi Kvtár, 1875; Operaház, 1884; MTA palotája, 1887-91; Országház, 1900; Kir. palota, 1901-04). - Egyh. megbízásai: 1879-91: a ferencvárosi plébtp. (Bakáts tér) ornamentális és figurális falképei, a pécsi szegyh. Corpus Christi- és Jézus Szíve-kpnáinak falfestményei, a mellékhajók kifestése; 1883-84: M-ok Nagyasszonya szentélyfreskó a bpi KPI kpnájában; 1889-90: Isten báránya és Szentháromság mennyezetfreskók a tihanyi bencés apátsági tp-ban; 1892-93: a budai Boldogasszony-tp. falfestményei; 1894-95: a pesti ferences tp. mennyezetfreskói; 1894-99: a pesti Szt István-baz. kupolafreskói. 88

Lollok Lénárd: A Szt István kir-ról nev. bpi tp. belsejének rövid ismertetése. Bp., 1905:29. - Széphelyi 1982:206. - A 350 éves KPI 1998:képmelléklet