🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lovas
következő 🡲

Lovas (1922-ig? Ludwig) Ambró Antal, OCist (Eger, Heves vm., 1902. jan. 14.-Pannonhalma, 1982. márc. 5.): gimnáziumi tanár. - 1918. VIII. 14: lépett a r-be, 1925. VI. 27: ünn. fog-at tett, VII. 5: pappá szent. 1925-27: Bpen egy. hallg. 1928: mat-fiz. szakos tanári okl-et szerzett. 1927: Előszálláson kp., 1928-48(?): Bpen a Szt Imre Gimn. tanára és gondnoka. 1948: a budai Szt Imre pléb. kisegítő lelkésze, 1949: Zircen, 1950: Székesfehérvárt kisszem. tanár. 1951: a bpi Kölcsey Ferenc Gimn. tanára, 1968: Bpen, majd Pannonhalmán nyugalomban. - M: Algebra és mértan. A gimn. 4., 5., 6. o. sz. Írta Mérey Gyula. Átd. Sárközy Pállal. 3. kiad. Bp., 1939-40. (Mennyiségtani tankv-ek sorozat) - Mennyiségtan. A gimn. 7-8. o. sz. Írta uő. Átd. uazzal. Uo., 1941-42. 88

Jámbor 1936:87; 1942:130. - Schem. Cist. 1942:252. - M. Nemz. 1982. III. 8. - Szolg. 1982. 56:103. - Gyászjelentés - Gulyás XVII:1164.

Lovas (1907-ig Lagner) Andor György (*Baja, Bács-Bodrog vm., 1890): kántor. - A középisk. és a tanítóképzőt 1910: Baján végezte, zenét magánúton tanult. 1910-27: Jánoshalmán kántor. Az I. vh-ban az orosz, oláh és olasz harcteren küzdött, 3x sebesült, tartalékos hadnagyként szerelt le. 1927: Baján a belvárosi pléb. kántora, a gimn. mb. zenetanára. Az egyh. énekkar, a legényegyleti ének- és zenekar vez-je. - M: Oratóriumok, misék, m. dalok. - Bácsország operett (előadták Baján). 88

Rapcsányi 1934:565. - Molnár 1936:438. - Gulyás XVII:1164.

Lovas (1906-ig Leitner) Elemér Károly, OSB (Sümeg, Zala vm., 1889. nov. 3.-Pannonhalma, 1949. szept. 28): tanár. - 1906. VIII. 6: lépett a r-be, 1913. VI. 1: ünn. fog-at tett, VI. 29: pappá szent. és lat-tört. szakos tanári okl-et szerzett, tört-ből drált. 1913: Pápán gimn. tanár, 1915: Pannonhalmán főisk. tanár, 1919: ideigl. nyugdíjban. 1920: Kőszegen, 1922: Győrött gimn. tanár s a →Rómer Flóris alapította régiségtár kezelője, 1930: a Győr Barátai Köre egyik alapítója. 1930-31: Rómában járt tanulmányúton, 1931: Győrött gimn. tanár, a Kisfaludy Irod. Kör tagja, 1940: Pannonhalmán főisk. tanár és levtáros, 1942-49: betegszabadságon. - M: Árpádházi B. Margit és kora. Dri ért. Kolozsvár, 1913. (Kolozsvári ért-ek a m. művelődéstört. köréből 4.) - B. Margit történetének részletes forráskritikája. H.n., 1916. (Klny. A pannonhalmi főisk. évkv-e) - Árpádházi B. Margit. Győr, 1920 u. (Védőszentjeink élete 102.) - A győri szentbenedekrendi Czuczor Gergely kath. gimn. tört. 1900-1926. Uo., 1926. - Szt Benedek r-je a kultúra szolgálatában. Összeáll. Uo., 1929. - Római temetők és sírok Győrött és környékén. Győr, 1933. - Néprajz és régészet falun. Uo., 1934. - Pannonhalma környéke az ó- és kk-ban. Régészeti tanulm. Pannonhalma, 1937. (A Pannonhalmi Szle kvtára 3.) - Pannónia római úthálózata Győr környékén. Uo., 1937. (Uaz 22.) - Árpádházi B. Margit élete. Bp., [1939] - Győr város kialakulásának vázlata. Uo., 1940. (Győri füzetek 2.) - Bronzkori kultúrák Győr környékén. Győr, 1941. (Győri Szle kvtára 18.) - Árpádházi B. Margit [Győr, 1942] (Jó Pásztor kvtár. Védősztjeink élete 102.) - Győr tört. a XIII. sz. közepéig. 1-2. köt. Szerk. Uo., 1942-43. - 1938. I-1939. XII: a Győri Szemle fel. szerk-je, 1940. II. 15-1942: főszerk-je. Írói neve: Lovas Elemér. 88

Palatinus 1931:154. Arck. - Jámbor 1936:112. - Banner 1944:509. - Tóth 1948:137. - PN 1987:156. (1199.) - Gulyás XVII:1165. - Győri életr. lex. 1999:213. Arck. - Győri Szle (1930-1944) 1999. - Horváth 2000:277. (382.)