🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Loveni Collegium Hungaricum
következő 🡲

Loveni Collegium Hungaricum, Mindszenty Kollégium, 1948-: a →loveni katolikus egyetemen tanuló menekült magyar diákok számára 'Sigmond Raymund OP (1919-) által szervezett diákotthon. - 1950: m. jezsuiták vették át a vezetését. Mindszenty Kollégiumnak is nevezték. Az 1956-os forr. után több mint 200 menekült m. diákkal nott lakóinak száma. Elobb a De Valk Koll. házában helyezték el, 1960: új, végleges épületbe költözött. Kiadta 1957-?: a Belgiumi M. Ifjúság, 1957-58: a Virrasztók c. lapot. 1985: →Muzslay István SJ tanár lett az ig., aki 1962: közép-eu. kutatóint-et alapított, 1963-72: kiadta annak Documentation sur l'Europe Centrale c. folyóir-át és gazdag kvtárat rendezett be. Az int-ben a diákoknak rendszeresen oktattak m. nyelvet és irod-at. Bo.Gy.