🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lubich
következő 🡲

Lubich, Chiara, Silvia (Trieszt, É-Olo., 1920. jan. 22.–Rocca di Papa, 2008. márc. 14.): a →Fokoláre Mozgalom alapítója. – Szülei munkások voltak, apja antifasiszta, bátyja kommunista, édesanyja mélyen vallásos volt. El. és középisk-it Triesztben végezte, majd a velencei egy. fil. szakára iratkozott be. A háború miatt félbe kellett hagynia a tanulmányait, Trentóban egy árvaházban vállalt tanítói állást. 1939: →Loretóban egy lelkigyakorlaton a názáreti ház légköre indította el benne egy új mozgalom alapításának a gondolatot: „szüzek serege fog követni”. – Egyh. szolg-ot vállalt, belépett a ferences harmadrendbe, fölvette a Chiara nevet. 1943. XII. 7: ör. fog-at tett. – Amikor családja elmenekült a szétbombázott Triesztből, ~ és köréje gyűlt társai kibéreltek egy lakást a Piazza dei Cappuccini 2. sz. alatt. E „házacskának” mondott otthonait a trentóiak kezdték focolar-nak, ‘családi tűzhely’-nek nevezni. – Társaival aktívan részt vettek Trento szoc. gondjainak megoldásában, mindenüket megosztották a rászorulókkal, szegényeket láttak vendégül asztaluknál. Ezzel kivívták úgy a városvezetés, mint néhány kommunista ismerősük szimpátiáját. ~ rendkívüli érzékenységet mutatott a társad. problémái iránt: a kommunizmus terjedése (testvére, Gino is a kommunista párt aktív tagja volt), a háború utáni bizonytalan pol. helyzet, az egyh. megosztottsága (Igino Giordani és Bea bíboros már a II. vat. zsin. előtt az ökumenizmus gondolatát képviselték). – Carlo de Ferrari, Trento érs-e is áldását adta a közösségre, ettől kezdve Olo. különböző városaiba hívták őket, maga ~ is Rómába költözött. – 1949: megismerte Igino Giordani parlamenti képviselőt, teol-írót, aki VII: csatlakozott a közösséghez. 1950: Pistoiában Pasquale Foresit, akit ~ nemsokára megkért, hogy viselje vele együtt a mozg. felelősségét. 1956: szervezte az Isten önkéntesei csoportot az AC szellemében; Tonadicóban egy írásával megjelent a Citta Nuova (m. kiad: Új Város) folyóir. 1. száma, mely 43 kiad-ban jelenik meg világszerte. 1966: megalapította a Gen (Generazione Nuova ‘Új nemzedék’), 1967: a Familie Nuove ‘Új családok’ csoportokat. – Az első időben a kat. egyh. komoly megfigyelés alá vette a mozg-át, hiszen annak működése eltért minden megszokott szerveződési formától. Ebben az időszakban ébredtek rá a mozg. tagjai saját „egyház létükre”. Végül 1962. III. 23: a mozg. kapta meg az egyh. jóváhagyást, 1990: a Vatikán jóváhagyta a mozg. ált. szabályzatát. – II. János Pál p. 1984: ellátogatott a mozg. Rocca di Papa-i közp-jába, ~t 3 szinódusra is meghívta.– ~ a Klaus Hemmerle ném. pp-kel létrehozta az Abba Iskolát. 1991: brazíliai útja után fogalmazta meg a Közösségi Gazdaság programját, mely szerint a gazdálkodó cég jövedelmének egyharmadát fejlesztésre, 2. harmadát a szegényekre, 3. harmadát a program tagjainak felkészítésére fordítja. 761 cég csatlakozott a programhoz. –

Az ökumenizmussal ~ 1961: kötelezte el magát. No-ba látogatott, és Darmstadtban ev. lelkészek kérésére beszámolt a Fokoláre közösséggel kapcsolatos lelki tapasztalatokról. Londonban fogadta az anglikán prímás, és buzdította, hogy az angliai egyh-ban is terjessze el a Fokoláre lelkiségét; a prímás utódai is támogatták a mozg-at. 1967: megismerte I. Athenagoras konstantinápolyi ökumenikus pátriárkát, akivel szoros együttműködés alakult ki, s aki többször kifejtette, hogy maga is igyekszik „egyszerű fokolarinó” lenni. – 1998 pünkösdjén tartott Szt Péter-téri találkozó után párbeszédet kezdeményezett a különböző lelkiségi mozgalmak között, melyhez nemsokára más ker. egyh-ak mozgalmai is csatlakoztak, s Stuttgartban 2004 és 2007: Együtt Európáért kongresszust tartottak. – A vallások közti párbeszéd fontos állomásai a beszédei: 1981: Tokióban 10000 buddhista előtt, 1997: Taiföldön buddhista nők és szerz-ek előtt, 1997: a harlemi Malcolm X Boulevard-i mecsetben (3000-en hallgatták), a thaiföldi Chiang Maiban terravada buddhista szerz-ek, Indiában hindu közösségek, Tokióban a Risho Kosei Kai mozg. tagjai, Buenos Airesben a helyi zsidó közösség előtt. – 1994: megválasztották a Vallások a Békéért Világkonferencia tb. eln-évé. – 1997: az ENSZ képviselők előtt beszélt a világ szegénységének problémájáról, 1999: az Eu. Tanács konf-ján a Közösségi Gazdaság program tapasztalatairól. – 2004: betegsége miatt visszavonult, belső küzdelmei támadtak. A halála előtti napon kérte, hogy szállítsák haza a róm. Gemelli Klinikáról. Utolsó óráiban kitárta háza ajtaját, az emberek százával érkeztek otthonába, hogy elbúcsúzzanak tőle. – Gyászmiséjén a róm. San Paolo fuori le Mura bazilikában Tarcisio Bertone bíb., vat. államtitkár mutatta be 16 bíb., 40 pp. és 800 pap részvételével, politikusok, világi és vallási vezetők, kb. 40 000 hívő jelenlétében. Rocca di Papában, a Fokoláre Mozg. központjában temették el, Igino Giordani mellé. – Kitüntetései: 1977: Templeton-díj, 1988: Augsburg város békedíja, 1996: UNESCO-Díj a békére nevelésért, 1998: az Eu. Tanács Emberi Jogokért Eu-i Díja. 16 díszdoktori, 17 díszpolgári c-e volt (köztük Jánoshalma). 2008. XII. 7: Rocca di Papa ~ról nevezte el egyik terét. – 1977-től haláláig írta az Élet igéje c. kéthetente, majd havonta megjelenő, szentírásmagyarázatát (kezdetben a helyi rádióban olvasta fel, majd a Fokoláre Mozg. csatornáin, később az interneten keresztül eljutott egyre több ker-hez; 86 nyelvre fordították le, kb. 14 millió ember olvassa; m-ul is megjelenik több lapban, ill. a mozg. és több pléb. honlapján). – Kb. 30 nyelven jelentek meg írásai, ol-ul több mint 60 kvét adták ki. Írásainak összegyűjtése és dokumentálása a titkára, Eli Folonari vez-vel létrehozott ~ Közp. feladata. – M-ul megjelent művei: Ha tüzet gyújtanánk. Bp., 2001, 2007. – Legyenek mindnyájan egy. Uo., 1986.– Életünk az ige. Uo., 1991. – Az egység kalandja. Interjú Franca Zamboninival. – Uo., 1992. – Hozzád szólok. Uo., 1993. – Az élet egy utazás. Uo., 1992, 1994. – Ami odafönt van. Uo., 1994. – Elmélkedések. Uo., 1995, 2008. – Család: a társadalom reménye. Uo., 1995, 2002. – Ahol ketten vagy hárman. Uo., 1997. – Újra itt a karácsony! Uo., 1998, 2002. – Miért hagytál el engem? Uo., 1998. – Ahol az élet lángja fellobban Uo., 1999. – Mint az angyalok, Uo., 1991. – Az élet igéje Uo., 2001. – A kiáltás Uo., 2001. – Személyes igen Istennek. Uo., 2001. – Pillanatról pillanatra Uo., 2002. – Új úton. Uo., 2003. – A szeretet művészete. Uo., 2006. – A geneknek. Uo., 2007. – Éljük az Igét I-II. Uo., 2008. **