🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Luckhaub
következő 🡲

Luckhaub Gyula (Temeshidegkút, Temes vm., 1881. ápr. 12.-Kolozsvár, 1944. jún. 26.): matematikus, egyetemi tanár. - 1905: mat-termtan szakos középisk. tanári okl-et szerzett. 1907: a székelyudvarhelyi r.k. főgimn., 1916: a kolozsvári keresk. akad., 1921: a bpi fiú felső keresk. isk. tanára, 1940. XI-1944: a Ferenc József Tudegy. Közgazd. Kar. pol. és keresk. számtan ny. r. tanára. - Cikke: Az erdélyi r.k. status tanárai 13. kongr. évkv-e. (1909), SZIT Értes. (1927:34: Quadratikus irracionalitások és hyperbolikus függvények, 38. Quadratikus kongruenciák megoldása primszám modulusra, 40. A cirkuláns ill. cyklus determináns reducibilitása ...) - M: Pol. számtan. A felső keresk. isk. 3. o. sz. Oravetz Károllyal. 2. kiad. Bp., 1927. - Algebra-geometria a f. keresk. isk. 1. és 2. évf. sz. Uazzal. Uo., 1927. (2. röv. kiad. 1930., új lny. 1936., 1939) - I. sz. függelék az Algebra-geometria c. f. keresk. isk. tankv-höz. 1. o. sz. Uazzal. Uo., 1927. - 2. sz. függelék. Logaritmus, kitevős egyenletek, számtani és mértani sor, kapcsolástan, kamatos kamatszámítás. 2. évf. sz. Uazzal. Uo., 1927. - Keresk. számtan. F. keresk. isk. sz. 1. r. Az 1. évf. sz. Strobel Ernővel. Uo., 1928. - Uaz 2. r. 2. évf. sz. Uazzal. Uo., [1929] - Keresk. számtan. Keresk. tanoncisk. és a női keresk. tanf. haszn. Írta Bogyó Samu, Havas Miksa. 4. jav. kiad. Átd. Stróbel Ernővel. Uo., 1929. - Pol. számtan. A f. keresk. isk. (2-3. o.) sz. Oravetz Károllyal. 2. kiad. Uo., 1930. - Keresk. számtan. F. keresk. isk. sz. 4. r. A 4. évf. sz. Strobel Ernővel. Uo., [1932]. 88

Kalmár 1907:185; 1910:211. - Szakokt. évkv. 1937:304. - Monoki 1944:377. - Gulyás XVII:1231.