🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lukin
következő 🡲

Lukin László (Baja, Bács-Bodrog vm., 1926. jan. 30.-Bp., 2004. aug. 18.): zenetanár, karnagy. - A bajai III. Béla Ciszt. Gimn. tanulójaként rendszeresen orgonált a helyi Belvárosi Plébtp-ban. 1944-48: a bpi Liszt F. ZF-n →Bárdos Lajos és →Werner Alajos növ-eként egyházkarnagyi, 1948-49: Ádám Jenő növ-eként középisk. énektanári okl-et szerzett, →Pécsi Sebestyénnél orgonálni is tanult. - Felesége, Horváth Eszter (†1996). 8 gyermekük született. Második felesége Kovács Mária, lex-unk munk. - 1945-50: a bp-belvárosi plébtp-ban Berg Ottó, a terézvárosi tp-ban Kemenes Frigyes karnagy mellett orgonakísérő. 1948-: az Egyházkarnagyok Egyes-ének tagja, majd jegyzője, 1949-től a M. Kórus folyóirat számára egyes. beszámolókat írt. 1948-57: a →Budapesti Kórus h. karnagya. 1950-54: a dunakeszi MÁV „Magyarság” Férfikarának, 1954-64: a Vasutas Szakszervezet Közp. Kórusának, 1957: az ELTE vegyeskarának karnagya. 1950-82: a Fazekas Mihály Főv. Gyakorló Ált. Isk. és Gimn. énektanára és karnagya, egy. gyakorlóisk. vezetőtanár. 1958-68 a Muzsika „Tücsökmuzsika” rovatának szerk. Haydn halálának 150. évford-ja alk. ~ szerkesztésében jelentek meg a szerző kánonjai (Bp., 1959). 1960-65: a MTV Zenélő órák műsorának egyik játékvez-je. 1954-2004: a Zeneakad. koncertjein (főként a M. Rádió v. TV által közvetítetteken) műsorvez. Ismeretterjesztő előadásokat tartott a zenéről. - 1960 u. folyamatos egyházzenei munkát nem folytatott, de az →Országos Magyar Cecília Egyesület tagja volt, és szívesen vállalta egyházzenei hangversenyek vez-ét. 2000-04: vez. a II. ker. egyházzenei kórusainak évenkénti hangversenyét Musica Sacra Civitatis c. Tagja volt az Egyh. Népénektár Biz-nak (→Éneklő Egyház). - 1996: megkapta a M. Közt. Érdemrend Kis Keresztjét. A KÓTA 2004: tb. elnökévé vál. - Írásai: a KÓTA, Liszt Kiskönyvtár, M. Kórus, Musica Sacra, Új Zenei Szle, Muzsika, Vigilia, ZeneSzó c. folyóiratokban. - M: Ének-zene a gimn. I-III. o. számára. Ugrin Gáborral. Bp., 1979-81. - „Csak tiszta forrásból”. Uo., 1981. - Ének-zene az ált. isk 7-8. o. sz. Lukin Lászlónéval. Uo., 1984. - Lisznyay Szabó Gábor. Szerk. Uo., 1988. - 1958-68: a Muzsika „Tücsökmuzsika” c. rovatának szerk-je. **

Brockhaus II:453. - Kovács Mária (felesége) közlése - M. Kórus 2005. X:17.