🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Luspay
következő 🡲

Luspay Endre (Felsőnovaj, Abaúj-Torna vm., 1904-1940): kántortanító. - Az esztergomi tanítóképzőben kántor okl-et szerzett. 1926: Alcsúton a főhg. udvari kántora, 1928: Újszászon (Szolnok vm.) kántortanító. Az Újszászi Tűzoltó Egylet énekkarából 1936: egyh. vegyeskart szervezett. - Szerzeményei: dalok (pl. Csíkországi hegyek felett = Turul daloskv. 3. köt. Bp., é.n.) 88

Molnár 1936:439. - Bartal 1942:138. - Gallainé Luspay Ilona (húg) közlése

Luspay Kálmán (Eger, Heves vm., 1881. aug. 30.-Dejtár, Nógrád m., 1960. máj. 28.): kántortanító. - Iparos családban született, de a nagyapai ágon voltak kántortanítók. Isk-it Egerben végezte, 6 gimn. o. után 1 é. gyógyszerész tanonc, 1898. IX: az egri tanítóképző növ-e, negyedévesen az int. kántora, 1902: itt kántortanítói okl-et szerzett. 1903: megnősült, Nyíradonyban, Mályiban, Felsőnovajon, majd Hárskúton kántortanító. 1908: Egerben tanító s a ciszt. tp. kántora, az általa szervezett énekkar vez-je. 1917: behívták katonának. 1918: Dejtáron kántor és főtanító. - ~ írta 1921: az Imádkozzunk a hazáért c. éneket. 1943 u. nyugdíjasként is kántorkodott. - M:„Musica sacra.” 136 ffikarra írott m. és lat szövegű kath. egyh. énekek gyűjt. Zeman Jenővel. Hárskút, 1911. - Laudate pueri. Kétszólamú kórusok a tanuló ifj-nak. H.é.n. - Turul Daloskv. 1-2. köt. Eger, 1921. - Cantica sacra... Háromszólamú... egyh. énekek gyűjt-e. Összeáll. Béres Istvánnal, Buchner Antallal. Eger, 1931. - Orgonaművek: Kántorok és orgonisták hangjegytára. 1-3. füz. Eger, 1917. -Modern orgonakíséretek. 1-4. füz. Uo., 1921. - Kadenciák. Prelúdiumos zsebkv. Uo., 1925. - Ünnepi prelúdiumok és pastorálék. Uo., 1931. - Egerben a Kath. Kántornak 1913. I. 1-1919. II: és 1920. VIII. 15-1925. XII: fel. szerk-je, 1926. I-1927. XII: főszerk-je. So.F.

Gulyás XVII:1291. - Benkóczy 1928:242. - Viczián 1995:178. (788.) - Gallainé Luspay Ilona (lánya) közlése