🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Luttor
következő 🡲

Luttor Ferenc (Székesfehérvár, Fejér vm., 1886. márc. 26.-Buenos Aires, 1953. ápr. 28.): apostoli protonotárius, követségi tanácsos. - A teol-t Veszprémben kezdte, 1904: a Pázmáneum növ-e lett. 1908. VIII. 16: pappá szent., Bécsben karkáplán. Az Augustineumban tanult tovább. 1909: teol-ból drált Bécsben. 1910: Pápán kp. 1912: a CGH növ-eként Rómában az Institutum Teutonicumban tört-et és régészetet tanult. 1913: Veszprémben ppi kvtáros, 1914: várlelkész, 1915: a szem. tört. és kánonjogi tanára, 1918: Balatonfüreden plnos, 1926-27: ~ építtette a kéttornyú neoromán tp-ot. 1929-44: a vatikáni m. követségen az egyh. ügyek és a kánonjog tanácsosa. 1943: nagyváradi knk. A 1948: Argentínába érkezett. A Centro Hungarónak és a Córdobai M. Körnek eszmei alapítója. Plátanos községben a m. Angolkisassz-ok Int-ének első lelkiig-ja és nagy segítője. Az int. M-ok Nagyasszonya-kpnájának oldalánál nyugszanak csontjai. - M: Mária Terézia halála és a róm. kúria. Bp., 1914. - XV. Benedek, a békepápa. Uo., 1916. (Népiratkák 312.) - Egyh. és állam. Gálos László: Egyh. és állam c. művével. Uo., 1940. (Actio Catholica 78.) - 1911. III. 19-1912. I. 14: a Veszprémi Hírlap, 1923. II. 24-1925. XII. 27: a Balatonfüred c. hetilapok fel. szerk-je, 1926. I. 2-1928. IV. 21: az utóbbi főszerk-je. 88

Schem. Vesp. 1914; 1926:247. - Sziklay 1931:259; 1941:401. - Pilinyi 1943:166. - Kat. Szle 1953:22. (Mester István: ~) - Veszprém m. sajtóbibliogr. 1957:25. - Viczián 1995:178. (1952.) - Gulyás XVII:1296. (1928: követségi tanácsos)

Luttor Ignác (Székesfehérvár, Fejér vm., 1898. szept. 2.-Bp., 1958. nov. 30.): gimnáziumi rajztanár. - 1922: a bpi Képzőműv. Főisk-n rajztanári okl-et szerzett. 1920: a M. Nemz. Múz. kódex- és ősnyomtatvány-restaurátora, 1923-50: kényszernyugdíjazásáig Bpen gimn. tanár, 1929: ig-h., 1935: c. ig. Kidolgozta az írástanítás élettani-fejlődéstört. módszerét, a zsinórírást (→Luttor-írás), melyet 1932-46: oktattak. Kv-kötéssel és textildíszítményekkel is foglalkozott. - M: Középisk. tanárok névkv-e 1926/27. Barthos Indárral, Csetri Károllyal. Előszó: Pintér Jenő. Bp., 1927. - Uaz 1928/29. Uazokkal. Uo., 1929. - Róma. Kirándulási kalauz. Uo., 1929. - A rajzokt. vezérkv-e. Írta Berwaldszky Kálmán, Tscheik Ernő. A rajzanyagot s.a.r. Függelék: L. I.: A betűvetés. Uo., 1929. - Középisk. tanárok névkv-e 1930/31. Barthos Indárral, Csetri Károllyal. Uo., 1931. - Útmutató az újrendszerű írásmódhoz. Előadásai nyomán. Uo., 1932. - Példatár az újrendszerű, L-féle írásmód begyakorlásához. (Az el. népisk. 3-6. o., a keresk. és iparostanoncisk..., a tanítóképző-intézetek növ-ei számára és magánhasználatra) Uo., 1935. - Betűvár, mesevár. Ábécéskv. a szfőv. el. népisk. I. o. sz. Szerk. Angyal János, Kun László, Ölveczky Pál. Az írástanítás módszerének szerzője. Uo., 1936. - Az élet írása. A L-féle új írásmód... tanmenete. Uo., 1936. (3. kiad. 1939) - Az egyszerűsített zsinorírás el. népisk. tanításának vezérkv-e. Uo., 1939. - Tájékoztató a zsinorírásról. Az írásbeli munkák külső alakjának bírálati szempontjai. Uo., 1939. - Új betűvetés. Ábécés kv. a kat. népisk. sz. Szerk. Pohárnok Jenő L. I. zsinórírásával. Uo., 1940. - A gyorsírás, szépírás és gépírás jogszabályai a gyorsírási ügyek m. kir. kormánybiztossága idején. 1926-1941. Írta Galamb Ödön. Közrem. Darabos István, ~. Uo., 1941. (Az egységes m. gyorsírás kvtára 213.) 88

M. ped. irod. 1920-1944. Bp., 1970:326. - MÉL IV:575. - Gulyás XVII:1297.

L