🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lux
következő 🡲

Lux Géza (Bp., 1910. ápr. 29.-Asch, No., 1945. ápr. 25.): építész. - L. Kálmán fia. 1933: a bpi műegy-en végzett. 1934: a Főv. Közmunkák Tanácsa alkalmazottja. 1935: a műegy. kk. építészeti tanszékén adjunktus. 1940: drált. Apjával együtt, majd egyedül is számos műemlék föltárásában, helyreállításában vett részt: 1936-38: Székesfehérvár, kőtár és mauzóleum, 1937-38: Margitsziget, domonkos apácaktor; 1930-as évek 2. fele: Zsámbék, tp-rom; 1940: Borsi, kastély; 1943: Aranyosmedgyes, kastély; 1944: Felsőörs, prépsági tp. A műegy. hallg-kkal tett tanulm. kirándulások fölmérési és építészettört. eredményeit tanulm-ok sorában tette közzé a Technika c. folyóir-ban. Kv-illusztrálással is foglalkozott. Légitámadás áldozata lett. - M: Szabolcs m. műv. emlékei. Genthon Istvánnal és Szentiványi Gyulával. Bp., 1939. - A zsámbéki tp-rom. Uo., 1939. - A Nyírség kk. építészeti emlékei. Uo., 1940. (Klny. Ev. tp-ok. Uo., 1940) - A feldebrői tp. Uo., 1942. - A csallóköz tp-ai. Kolozsvár, 1942. - Az aranyosmeggyesi várkastély. Bp., 1942. - Az esztergomi ásatások építészi feladatai. Uo., 1942. - Kk. eredetű ev. tp-ok és tp-erődök. Bp., 1944. L.P.

MÉL I:106.

Lux Kálmán (Bikás, Zólyom vm., 1880. febr. 14.-Bp., 1961. dec. 21.): építész. - L. Géza apja. A középisk-t Rozsnyón és Besztercebányán, a műegy-et Bpen 1901: végezte és 1914: drált. A vajdahunyadi vár, majd a kolozsvári ferences ktor helyreállításának egyik vez-je, 1906: a Műemlékek Orsz. Biz-ának másodépítésze, 1910: r. tagja. 1914-18: →Möller István mellett adjunktus. Önálló munkái 1914 előtt: Kecskemét, r.k. nagytp., Selmecbánya, Óvár. 1919: a Tanácsközt. alatt az újonnan alapított Műemléki Hiv. vez. építészének nevezték ki, ezért utóbb felelősségre vonták, sokáig magánépítész. 1920-21: restaurálta a türjei prem. prépság tp-ának Ny-i homlokzatát és tornyait. Bérházak mellett tervezte a gellérthegyi sziklakpnát, 1926-28: a lillafüredi Palotaszállót, 1930-32: a margitszigeti prem. tp. rekonstrukcióját. 1934: →Gerevich Tibor a Műemlékek Orsz. Biz-a vez. építészévé nevezte ki. Az 1945-ig tartó korszaka legnevezetesebb műemléki munkái: Esztergom, kir. palota; Székesfehérvár, bazilika-romkert; Szombathely, róm. romkert; Kassa, Miklós börtön és Orbán-torony. 1949: a budai vár ásatásának megindítója. 1950: a bpi műegy. ny. rk. tanára. A Műv. lex. 1-2. köt. (Bp., 1935) munk. - Fm: A selmecbányai óvár. Bp., 1914. - A kecskeméti r.k. nagytp. Uo., 1916. - A budai várpalota Mátyás kir. korában. Uo., 1920. - La reggia di Buda nell'epoca del re Mattia Corvino. Uo., 1922. - Visegrád vára. Uo., 1932. - A bpi belvárosi plébtp. Uo., 1934. L.P.

M. társad. lex. 1930:354. (1918: műegy. mtanár!) - ML 1935. II:50. - MÉL II:106. (1917: műegy. mtanár!) - Dunakanyar 1980:54. (Dercsényi Dezső: 100 é. szül. ~) - TKMK 429. - Műegy. mtanárságát 1918: az MTC nem említi!