🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lyceum Nyomda
következő 🡲

Lyceum Nyomda, Kolozsvár, 1812-1948: 1788 k. Batthyány Ignác pp. Kollmann bécsi nyomdász bérletéből átvette az egykori jezsuita ny. maradékát és a piar-knak adta. 1809: Hochmeister Márton nagyszebeni nyomdász kolozsvári fióknyomdáját a piar-k líceumának adományozta. 1812: e két ny. egyesítéséből jött létre a ~ Bergai József tanár vezetése alatt. 1815: I. Ferenc cs. szabadalmat adott a ~nak r.k. tankv-ek nyomtatására és terjesztésére. 1832: litográfiai berendezéssel bővült. 1849: a forr. kormány Debrecenbe hívatta Bartók Lukács mestert 11 segédjével és 3 sajtóval. - 1812-től egy idősebb tanár, 1846 k. Szentpéteri Imre, 1868 k. →Finály Henrik igazgatta. 1884: 5 é. szünetelt, 1889: Burghardt Ágoston ~ja néven kelt életre. 1895: Gombos Ferenc vásárolta meg, 1904: átköltöztette a minorita tp. mellé. 1925-től bérlemény, 1948: államosították. - 1815-82: tankv-eket, semat-okat, egyh. kiadványokat, 1820 k. lapokat is nyomtatott. Ku.P.