🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lyra Coelestis
következő 🡲

Lyra Coelestis, Nagyszombat, 1695: →Náray György énekeskönyve latin nyelvű ajánlással (Kollonich Lipót esztergomi érsekhez) és előszóval (Praefatio ad cantorem seu lectorem). - 31 lat. és 109 m. éneket tartalmaz, 109 dallammal. A szerk. kb. 100 énekszöveget tulajdonított magáénak. Dallamainak egy része korábbi énekeskv-ekből ismert, mások forrásai tót és cseh gyűjt-ek lehettek. Néhány éneke dallamtört. szempontból jelentős. A ~ későbbi nyomtatott énekkv-einkre nem volt hatással, de a kántorok a 18. sz: fölhasználták énekkészletük gyarapítására (→kántorkönyv). A ~ dallamaival énekeljük a →Hozsanna 14, 48, 73, 75/B, 78, 86, 92, 100, 103, 126, 155, 187, 188, 197, 212, 227, 255, 274, 293, 299, 303, az →Éneklő Egyház 209, 297, 307, 361. sz. énekét. P.G.

Harmat-Sík 1924. - RMDT II:48. (a dallamok kritikai kiad.) - Mo. zenetört. II:173.