🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > ladino nyelv
következő 🡲

ladino nyelv, judeospanyol, zsidóspanyol, judezmo (ejtsd: dzsudezmo): az arab uralom alatt (Kr. u. 711-1492) az Ibériai-félszigeten élő zsidó közösség által használt spanyol nyelvváltozat. - 1492 u. a Spo-ból (héb. Szefárd) távozni kényszerült zsidók (szefárdik) szétszóródtak, s Afrikában (Marokkó), Ny-Eu-ban (Fro., No., Olaszo.), az akkor még oszmán-török uralom alatt álló eu. ter-en (Mo., Balkán-fszg.), Kisázsiában (Töröko.) és a Kaukázusban telepedtek le. Leszármazottaik a 20. sz: áttelepültek az amerikai kontinensre is. - Elszigetelt nyelvi közösségeik az idegen nyelvi környezetben (még a →jiddis nyelvet beszélő zsidó közösségeken belül is) megőrizték a 15-16. sz. sp. nyelvállapotot, bár az új nyelvi közegek hatással voltak az általuk beszélt neolatin ~re. Egyes szefárdi közösségekben a 15-16. sz. nyelvállapotban fonetikai, nyelvtani változások, ill. nyelvi újítások következtek be, s a befogadó nyelvi közegtől függően a ~ fr., ném., szláv, ang. és más jövevényszavakkal gazdagodott. A jiddiséhez hasonló nyelvi normalizáló törekvés a ~ben nem történt, s így az egyes szefárdi közösségek által beszélt ~változatok egymástól távolodnak. A ~et 2001: kb. kétszázezren beszélik. - Az oszmán-török uralom idején Budán két helyen, a Várban és a mai Víziváros egy részén éltek ~et és jiddist beszélő szefárdik ill. askenázik. A 2001: Táncsics M. u. 2. sz. alatt 1964 tavaszán tárták fel a szefárdi zsidó közösség zsinagógáját. A szefárdik 1905: Mo-on El Luzero c. adtak ki újságot. - A ~ jelentős nyelvemlékei az 1547: Konstantinápolyban héb. betűkkel és 1553: Ferrarában (It.) lat. betűkkel kiadott, héb-ből készült bibliafordítások. F.I.T.

Fekete Lajos-Nagy Lajos: Bp. tört. a török korban. Bp., 1986. - A világ nyelvei. Főszerk. Fodor István. Uo., 1999.