🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > lipanyi csata
következő 🡲

lipanyi csata, 1434. máj. 30.-31.: a →huszita háború döntő csatája, melyben a →táboriták végleges vereséget szenvedtek. - A →husziták eddig sorra megverték az ellenük küldött birod. keresztes seregeket, mélyen betörtek ném. és m. területre. Cseho. rendkívüli mértékben kimerült, ezért 1434. III: a huszita és kat. cseh és morva nemesség ligát alkotott a radikális táboriták ellen; csatlakozott hozzájuk Prága óvárosa is. - A kb. 25 ezer főnyi nemesi had (vezére Borek de Milihinek, Žiška egykori fegyvertársa) 11 soros szekérvára állt szemben a táboriták Prokop vezette kb. 18 ezer fős seregének 6 soros szekérvárával. - A nemesi had helyváltoztatásokkal azt a látszatot keltette, mintha megzavarodott volna, kitörve váraikból színlelt rohamra indultak. Miután az ellenség elsütötte az ágyúit, menekülést színleltek. A táboriták és árvák erre üldözni kezdték őket; amikor már elég messze voltak szekereiktől, a nemesek oldaltámadásokkal elvágták őket szekérváraiktól. A küzdelem egész nap és éjjel tartott, a táboriták fő erejét megsemmisítették. Elesett Prokop és Prokupek mellett a parancsnokok és papok többsége, kb. 13 ezer katona (akik néhány éve még Közép-Eu. rémei voltak), köztük sokan olyanok, akik megadták magukat, de lemészárolták őket. Az egész tábor, minden szekér, ágyú, fegyver és zsákmány a nemesi hadé lett. A kb. 700 foglyot csűrökbe zárták, s ott elégették őket. A huszita veszedelem ezzel véget ért Közép-Eu-ban. B.A.-88

Bezold, Fr.: Die Geschichte König Sigismunds und die Reichskriege gegen die Hussiten. III. München, 1877. - Huber II:423. - Denis, E.: Huss et les guerres des Hussites. Paris, 1930. - Durdik, J.: Hussitisches Kriegswesen. Berlin, 1964. - Kaminsky, Howard: A history of the Hussite Revolution. Berkeley. Los Angeles, 1967. - Palacký 1986:662.