🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > lovasszentek
következő 🡲

lovasszentek: ikonográfiai fogalom olyan szentek jelölésére, akiket →lóval ábrázolnak. - A ~ ált. katonák v. →harcban segítő szentek. A ~ vezére, s egyben a sátán ellen vívott harcok vezetője Szt Mihály főangyal, aki a kk-ban →keresztesek égi segítője volt. A Ny-i műv-ben a legismertebb ~: Szt Márton, Szt György, Szt Mór, Szt László m. kir. - A bizánci műv-ben a legismertebb ~ Szt Demeter, Szt György és Cézáreai Merkuriosz (néha egyikük helyett: Euchaitai Szt Tódor). Ha a ló patája alatt kir. alak látható, az a cs-t jelzi, akinek idejében a vt. szenvedett: Szt Demeter ábrázolásain Kolojan bolgár cár (támadását 1207: Szalonikinél Demeter föltartóztatta); Szt Györgynél Diocletianus, Merkuriosznál Julianus Apostata, Szt Tódornál Maximianus. - Főpapok képén a fehér ló nem harcra utal, hanem arra, hogy a pápa (püspök) a győzelmes Krisztus helytartója a földön (vö. Jel 19,11). Ilyen ábrázolások: pl. Szt I. Szilveszter p. (Róma, Quattro Coronati, 1246), Sevillai Szt Izidor (Léon, múzeum, zászló, 12-13. sz.). **

Sachs 1980:297.