🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > lulab
következő 🡲

lulab: ünnepi csokor, melyet a →sátoros ünnep zarándokai vittek magukkal a Templomba és a körmenetre. 1 pálmaágból, 2 fűzfaágból és 3 mirtuszágból állt, közepén citrusgyümölccsel. - Ugyanezekből az elemekből készült a →sátor is, melyben a zsidók 7 napig laktak. A zarándokok már az 1. napon ~bal jelentek meg a Tp-ban a reggeli istentiszt-en. Amikor a leviták a zsoltározásban a 118. zsoltár 1. sorához értek („Boldogok, akik szeplőtelenek az ő útjukon, és az Úr törvénye szerint járnak”), a zarándokok fölemelték és meglengették a ~ot (vö. 2Mak 10,6-7), melynek egyes elemei a jócselekedeteket és jutalmukat jelképezik. A sátoros ünnep 8. napjának körmenetén egyik kezükben ~ot, a másikban →etrogot vittek. **

BL:1131.