🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > lyoni zsinat
következő 🡲

lyoni zsinat: I. 1245. jún. 28.-júl. 17.: a 13. →egyetemes zsinat. IV. Ince p. (ur. 1243-54) 1245. I. 3: hívta össze, hogy II. Frigyes cs-t (ur. 1220-59) elítéljék. A zsin-ra 140-150 pp. érkezett, főként Fro-ból és Spo-ból. Frigyes cs. a részvételt megtiltotta és az utakat is lezárta. A megnyitón a lyoni katedrálisban Ince személyesen adta elő pontokba foglalva a megtárgyalandó kérdéseket: 1. a papság bűnei; 2. Jeruzsálem elvesztése (1244: a mohamedánoké lett); 3. a konstantinápolyi →latin császárság szorongatott helyzete; 4. a mongol fenyegetés; 5. Frigyes cs. egyházüldöző intézkedései. Vádat emelt a cs. ellen eretnekség, hitetlenekkel való paktálás, szerződés- és esküszegés miatt. A cs. védője Suessei Thaddeus udvari bíró volt. Urát ügyesen védte, de IV. Ince, maga is jogász, minden állítását megcáfolta. Külön vétkéül rótta föl Frigyesnek, hogy 100 főpapot, akik 1241: a róm. zsin-ra igyekeztek, útközben elfogott. - VII. 5: a 2. ülésen tovább vádolták a cs-t a pp-ök elleni erőszakkal, s a védőnek csak az ítélet elhalasztását sikerült elérnie. Miközben a cs. személyes válaszára vártak, 22 kánont fogalmaztak meg. A p. magára vállalta a mongolok elleni hadjárat költségeit. A konstantinápolyi lat. császárság támogatására a javadalmasoktól évi jövedelmük 1/3-át, a papságtól pedig a Sztföld visszaszerzésére (mint a IV. →lateráni zsinat is) jövedelmük 1/20 részét kérte. A zsin. VII. 17: mindezt megerősítette, és elítélte Frigyest esküszegés, békétlenség és eretnekség gyanúja miatt, mint róm. cs-t és ném. kir-t megfosztották trónjától. - A zsin. 22 kánonját Ince VIII. 25: megküldte az egyetemeknek. - II. 1274. máj. 7.-júl. 17.: a 14. egyetemes zsinat. 1273. IV: hívta össze X. Gergely p. (ur. 1271-76) az unió, a keresztes háború és a p-választás ügyében. Több mint 200 pp. és érs., 800-nál több apát és más egyh. ffi jelent meg. A p. meghívta a kir-okat és fejed-eket, Mihály konstantinápolyi cs-t, az örmény kir-t és katolikoszt és a mongol nagykánt is. Aquinói Szt Tamás elindult a zsin-ra, de útközben meghalt. - A ~ot X. Gergely nyitotta meg. A keresztes háború támogatására a javadalmasok jövedelmének 1/10-ét kérte, ezt a zsin. V. 18-i 2. ülésén jóvá is hagyta. - VI. 24: érkeztek meg a K-i egyh. küldöttei. Eredményes tárgyalások után VII. 6: aláírták az uniós hitvallást: elismerték a p. primátust, a tisztítótüzet és a sztségek hetes sorát. - A zsin. VII. 16: szavazta meg a →konklávé rendjét meghatározó Ubi periculum konst-t, mely szerint a p. halála után 10 nappal a bíb-ok zárt helyen gyűlnek össze. Ha a 3. napon még nem választottak p-t, napról-napra csökkentik az élelmiszeradagot, egészen addig, míg csak kenyeret és vizet kapnak. Ezzel elejét vették a vég nélküli konklávéknak. - 31 kánont fogalmaztak az Egyh. életéről, külön szabályozva a koldulórendek és a világi papság viszonyát. - A létrehozott egység a gyakorlatban sajnos nem valósult meg. VIII. Mikhaél Palaiologosz cs. (ur. 1259-82) pol. meggondolásokból akarta ugyan, de a pp-ök ellenezték. A pol. háttér is megszűnt, amikor IV. Márton p. (ur. 1281-85) a nápolyi kir. terjeszkedését támogatta Bizánccal szemben. - A keresztes háború érdekében Gergely 6 évi →treuga Deit rendelt el, de még mielőtt a hadjáratot megkezdhették volna, 1291. V. 18: Akkó is elveszett. T.J.

Jedin 1962:50, 52.