🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Madonna dei Monti-templom
következő 🡲

Madonna dei Monti-templom, Szent Koldus Temploma, Róma: zarándoktemplom Róma Monti nevű városrészében. - 1. Eredetileg a klarisszák kolostortp-a volt, majd a 16. sz: a firenzei Attavanti család vette meg az épületegyüttest, s a tp-ot szénacsűrnek használta. A legenda szerint a mennyország hamarosan „tiltakozni” kezdett: 1579. IV. 18: többször megrendült a föld a szénapajta alatt, majd amikor IV. 24: a tulajdonos vasvillával próbálta széthányni a szénát, titokzatos hangot hallott: „Vigyázz! Ne sebezz meg engem!” Óvatosan eltávolítva a szénát egy Mária-képet talált. A kép előtt imádkozva IV. 26: egy vak visszanyerte látását. Megkezdődött a betegek zarándoklata. XIII. Gergely p. (ur. 1572-85) a S. Annunziata-tp-ba akarta vitetni a csodatevő képet, de egy felhőszakadás és a városrész népének ellenállása ezt megakadályozta. Ezért 1580: a p. elrendelte, hogy uo. a kegykép számára tp-ot építsenek, s ~nak nevezzék el. - A ~ egyhajós, kupolás, 3-3 oldalkápolnás barokk tp., Giacomo della Porta (1539-1602) tervei szerint. Freskóit a →manierizmus képviselői, Cristoforo Casolani (1588-1661), Cristoforo Roncalli (1552-1626), Giovanni Mannozzi (1590-1636), Paris Nogari (1535-1600), Cesare Nebbia (1512-90), Giov. Batt. Lombardelli készítették. - 2. Kegyképe az antik sárga márvány-főoltáron aranyozott fakeretben Altató Mária. A gótikus trónon ülő, csillagokkal teleszórt ruhájú Istenanya szelíden Gyermeke fölé hajol, aki karjai közt pihen. Feje fölött két angyal aranykoronát tart. A trónus két oldalán Szt István és Lőrinc vt-k, előtte Assisi Szt Ferenc és Szt Ágoston térdel. - 3. Labre Szt Benedek-József, a koldus és remete sírja a zarándokok másik célpontja. A szt életnagyságú, hófehér márványszobra az oltár alatt Achille Albicini alkotása (1892): a halott sztet a koldus-zarándokokat jellemző, galléros, foltozott, köpenyszerű ruhában ábrázolja, derekán kötélből font vezeklő öv, balja keresztet szorít a melléhez, kinyújtott jobb kezében rózsafüzér. - A szigorú aszkézist folytató remete 1777: telepedett meg Rómában, többnyire a Kolosszeum egyik árkádja alatt húzta meg magát, s a ~ volt legfőbb imádkozó helye: csütörtökön és szombaton órák hosszat térdelt az Oltáriszentség imádásában és a Madonna-kegykép szemléletében. A ~ lépcsőin esett össze (1783. IV. 16.), és halt meg, a szentségekkel még megerősítve. - Amikor XIII. Leó p. 1881: szentté avatta, a korabeli katolikusellenes sajtó (Messaggero, Epoca, Capitan Fracassal) gúnyosan megjegyezte, hogy e koldus szenttéavatásával az Egyh. a tetűket is bevitte a mennyországba. - A ~ Benedek-József miatt is a szegények és elesettek menedéktp-a. **

Tóth 1988:351.