🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Magna Charta Libertatum
következő 🡲

Magna Charta Libertatum (lat. 'nagy szabadságlevél'), 1215. jún. 17.: az angol nemesség jogainak törvénybe foglalása. - Az I. (Földnélküli) János ang. kir. (ur. 1199-1216) ellen fölkelt földesurak 61 cikkelyben szabályozták a főnemesség kiváltságait, s korlátozták a kir. hatalmat. Legfontosabb pontjai: az angol egyh. szabad; az adókat csak a kirság közös tanácsával lehet kivetni, kivéve ha váltságdíjat kell fizetni a kir-ért, ha a kir. elsőszülött fiát lovaggá ütik v. legidősebb leányát megházasítják; London s a többi város, mezőváros, közs. és kikötő megtarthatja összes szabadságát és szokását; szabadjaitól a földesúr nem szedhet adót; senkit sem szabad arra kényszeríteni, hogy a lovagi hűbér v. más hűbér után nagyobb szolgálatot teljesítsen, mint amennyivel tartozik; szabad ember a vétek mértéke szerint fizessen engesztelési díjat; az egész kirság ter-én azonos mértékrendszert kell használni; törv-es ítélet az, amit az orsz. törv-ei alapján a vele egyenlők hoztak; szabad embert törv-es ítélet nélkül elfogni, bebörtönözni, javaitól megfosztani, törv-en kívül helyezni v. száműzni tilos; igazságot és bírói ítéletet nem szabad eladni, megtagadni v. elnapolni; tilos a nőket vízpróbának alávetni; a kereskedők szabadon utazhatnak az orsz. ter-ére, ill. azon belül, vámokat csak az ősi szokások alapján lehet követelni tőlük; a zsidó uzsorások üzletelését korlátozni kell; a kir. vadőrök többé nem kobozhatnak el lovakat és szekereket az erdőn átutazóktól; a bárók választhatnak körükből 25 tagú tanácsot, amely ellenőrzi a ~ rendelkezéseinek betartását, kényszerítheti a kir-t a ~ban biztosított jogok betartására. - Az ang. közjog 2001: is az alkotmány alkotórészének tekinti a ~ önkényes adókivetést szabályozó, a bírósági tárgyalás nélküli letartóztatást tiltó s a kereskedők szabad mozgását biztosító cikkelyét. - 1222: az eu. földrészen elsőként a II. András m. kir. (ur. 1205-35) által kiadott →Aranybulla foglalta törv-be alkotmányként a nemesi jogokat. 88

Morton, A. I.: Az angol nép tört. Bp., 1946. I:82. - Hegedűs 2001:146.