🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Marcus Aurelius
következő 🡲

Marcus Aurelius, Antoninus, a Filozófus (Róma, Kr. u. 121. ápr. 26.-Vindobona v. Sirmium, 180. márc. 17.): Antoninus Pius utódaként római császár 161. III. 7-180. III. 17: Szt Anicét, Szt Szótér, Szt Eleutherius pápák idejében. - Hispániai családból származott. Atyja, Annius Verus praetor volt. ~ már 12 éves korában bölcseleti tanulmányokkal foglalkozott Herodes Atticus, Fronto, Junius Rusticus vezetése mellett. Már Hadrianus cs. megkedvelte, 139: Antoninus Pius fiává, majd vejévé fogadta, s utódjának ajánlotta. 161: ~ cs. lett, s megosztotta az uralmat a másik fogadott fiúval, L. Verusszal. - Mindketten sokat tettek a Rómában kitört éhínség enyhítésére, lecsendesítették a Germaniában és Britanniában kitört lázadásokat, s a pártusokat is leverve 166: diadalmenetet tartottak. - A markomannokkal, akikhez több germániai és pannóniai törzs csatlakozott, sok küzdelme volt. Az ellenség a felső-italiabeli Aquilejáig nyomult előre, s ehhez járult új bajként a dögvész, amely elragadta a sereg egy részét. Maga a cs. ment ellenük, s több ízben aratott győzelmet, miközben L. Verus 169: meghalt. ~ csak rövid időt tölthetett Rómában, 171: ismét Pannonia ellen kellett indulnia. Csatát nyert a befagyott Dunán az állítólag ker-ekből álló legio fulminatrixszal szemben, végül ellenségeit békére kényszerítette, melyet azáltal biztosított, hogy a határtart-okba sok idegent telepített, s katonasággal rakta meg a határon épített erődítményeket. 175: Asiába ment, hol vezére, a parthus háborúban jeleskedő Avidius Cassius lázadást szított, de mire ~ odaért, a vezért már megölték. 176: diadalmenetet tartott fiával, Commodusszal. Ez alkalomból sok polgárnak engedték el adóhátralékát, sokaknak adtak ajándékot. - 178: ismét megverte a kvádokat Carnuntum (2000: Deutsch-Altenburg, Au.) mellett Pannoniában, de még a háború alatt meghalt. - Noha hajlamai ellenére sok háborút kellett viselnie, különösen kormányzása elején gondoskodott népei jólétéről, részint jó törv-ek, részint a törv-székek szaporítása által; maga is részt vett a szenátus ülésein, amelyet nagyra becsült, s jelentékenyebb hatáskörrel ruházott föl, mint elődei. Gyűlölte a tékozlást, igen takarékosan élt. Első időszakában a ker-ek békében élhettek, számuk egyre nőtt. Környezete azonban a háborúkért, az éhínségért és a pestisért a ker-eket tette felelőssé, ezért 176: ~ elindította a 4. →keresztényüldözést, amely az egész birod-ra kiterjedt. A rangosabbakat száműzték, a többieket kivégezték. Rómában Justinus, Lugdunumban a pp. és 50 hívő (→lyoni vértanúk), Pergamonban Agathoniké lett vt. - M: ~ római császár elmélkedései. Ford. Huszti József. Bp., 1974. **

Pallas XII:309. - Pecz I/1:160. - Vanyó IV:157.