🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Maszlaghy
következő 🡲

Maszlaghy Ferenc (Pest, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1839. nov. 14.-Esztergom, 1917. ápr. 20.): választott püspök. - A középisk-t Pesten, a bölcs-et Nagyszombatban, a teol-t Esztergomban végezte, 1864. VI. 26: pappá sztelték. Karancsságon, 1865: Muzslán kp., 1866. VIII. 24: Pálffy Móric gr. fiainak nev-je, 1869. X. 5: a pozsonyi gimn. hittanára s az akad. szónoka. 1871: az esztergomi szem. m. és gör. nyelvtanára, 1875. II: szertartó és levtáros, 1880: sztszéki jegyző. 1878: Simor érs. kísérője Rómában a pápaválasztáskor, s p. kamarás. 1881. I. 1: Buda-Várpalota plnosa, 1882. XII. 23: Szt Zsigmondról nev. budai prép. s a Szt Jobb őre. 1889. XII. 20: esztergomi mesterknk., 1913: almisi vál. pp. - Levtárosként rendezte az egyh. látogatási jegyzőkv-eket, katalogizálta az esztergomi érs. képtárat, metszettárat és gyűjt-eket. Saját porcelángyűjt-ét a városi múz-nak ajándékozta. 1915: alapító tagja volt a SZIA III. o-ának. - M: Egyh. és isk. Röpirat. Pozsony, 1870. (Besznyey néven) - Schweizi képek. Esztergom, 1872. - Rajna vidékén. Uo., 1874. - Délfranciao-ból. Úti vázlatok. Uo., 1875. - Dürer Albrecht kisebb passiója. Uo., 1875. - Hardi Bernát Gáspár viaszművei az esztergomi képtárban. Uo., 1876. - Kisebb útirajzok. 1-4. köt. Uo., 1876-86. - Az esztergomi hgprím. képtárban levő művek jegyzéke. Uo., 1878. - Elb-ek. Bp., 1879. - Római emlékeim. Esztergom, 1879. - Újabb elb-ek. Bp., 1880. - Szt István öröksége. Uo., 1882. - Epigonok. Elb-ek. Esztergom, 1882. - Márton úr bajai. Elb. Uo., 1882. - Sarah grnő. Uo., 1882. - Mai jellemek. Elb-ek. Uo., 1884. - Szerk. Esztergomban Séda Ernővel 1876: az Irod. Értesítőt, Bpen Kiss Jánossal Az ifjúság öröme, többekkel a Népiratkák sorozatot. - Álnevei és betűjelei: Besnyey; M. Xavér; M-y; M.F. - Utóda az almisi c-en 1917. XI. 25: Csiszárik János. T.E.

Zelliger 1893:320. - Némethy 1894:772. - Pallas XII:396. - Kollányi 1900:518. - Szinnyei VIII:786. - Egyh. Közl. 1913:409. Arck. - Esztergom 1914:31. sz. (~ vál. pp. 50 é. papi jubileuma); 1917:16. sz. (~ halála) - Alkotmány 1917:106. sz. - Schem. Strig. 1917:356. - KL III:288. - Gulyás 1956:597. - Gulyás XVIII:623. - Beke 1986:54. (11.)