🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Maurer
következő 🡲

Maurer, Hubert (Lengsdorf, Vesztfália, 1738. jún. 10.-Bécs, 1818. dec. 10.): festő. - Bajoro-ban, majd Bécsben tanult. 7 é. együtt dolgozott Johann →Baumgartner OFMCap festővel. A klasszicizáló egyh. fest. képviselője, előadásmódja hideg és méltóságteljes. Fő művei Mo-on: 1764: Szt Magdolna-, Szt Lukács-, Szt Péter-oltárképek (Pannonhalma, apátsági képtár); 1778: Gyula, Immaculata-főoltárkép; 1780 k. Torna, oltárkép; 1784: Kistapolcsány, oltárkép; 1785: Pápa, plébtp., Szt István megkövezése; 1797: Tata, plébtp., Szt Péter és Pál búcsúja-oltárkép; ismeretlen időben: Balmazújváros, oltárkép; Kalocsa, szegyh., Péter és Pál búcsúja-oltárkép. 88

Garas 1955:235.

Maurer M. Bonaventura, IML (Nezsider, Sopron vm., 1862. szept. 12.-Sopron, 1941. ápr. 20.): általános főnöknő. - Apja pékmester, ~ 7 testvér közül a 4. volt. 1886. III. 19: lépett a r-be. IX: munkamesternői vizsgát tett, így óvónőként és 1-2. o-ban tanítónőként dolgozhatott. 1888. VIII. 15: tett fog-at. Érsekújvárt óvónő, majd tanítónői okl-et szerzett, de nem kezdett tanítani, mert 1895: a r. intézmények anyagi szükségleteit segítő gyűjtőútra indult. Nővértársával bejárták Erdélyt és a Délvidéket, ahova 1896: meghívták betegápolónak az új szabadkai kórházba. 1900: kórházi főnöknő. - 1903: Sopronban anyaházi főnöknő, 1907: újoncmesternő, 1909: h. ált. főnöknő. 1913: két súlyos beteg nővért kísért el Lourdes-ba, s tanúja lett csodás gyógyulásuknak. 1921: ált. főnöknő. A Vörös Kereszt gyermekakciója keretében 2x kísért gyermekeket Holl-ba, meglátogatta az ott dolgozó nővéreket, és segélyt gyűjtött a r-be belépni szándékozó szegény leányok számára. Kis falusi isk-kat nyitott, megkezdte Sopronban a →Szent József Intézet, Budán a Szt Margit Int. építését (→Szent Margit Leánygimnázium). 18 é. tart-főnöksége alatt 20 isk. és óv., 10 kórház és klinika, 2 üdülőház (beteg nővéreknek) létesült. 1928: a M. Érdemrend tiszti keresztjével tüntették ki. - M: Imádságos kv. az Isteni Megváltó Leányainak használatára. 2. kiad. Sopron, 1930. - Írói neve: Mater Bonaventura (művén). R.E.-T.E.

Nemz. Újs. 1941. IV. 23. - Gulyás XVIII:697.