🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Melles
következő 🡲

Melles Emil (Napkor, Szabolcs vm., 1857. márc. 16.-Bp., 1932. márc. 19.): g.k. parókus. - A gimn-ot Ungvárt és Szatmárnémetin, a teol-t Ungvárt és Esztergomban végezte. 1878. VIII. 1: ppi titkár, 1879. XII. 3: Pásztélyi pp. pappá szent. 1882: kisdobrai lelkész, 1890: bodrogközi ker. esp., 1899: szatmárnémeti parókus, 1900: főesp., a Gör. Szert. Kath. M-ok Orsz. Biz-ának Szatmár vm. elnöke. 1905: az első bpi g.k. lelkész és szekszárdi c. apát. Megszervezte a Szegényház téri (ma: Rózsák tere) egyhközs-et. 1909. IX. 1: a Sztszék engedélyével egyhközs-ében áttért a →Gergely-naptár használatára. 1910. X. 16: az ó-egyh. szláv nyelv helyett bevezette a gör. lit. nyelvet. Az ungvári Keletben és más újságokban cikkezett a m. lit. nyelvnek és a Gergely-naptárnak a g.k. egyh-ban való bevezetéséért. A Révai nagy lex. munk. - M: A g.k. egyh. szert-ainak értelmezése. Ungvár, 1878. - A gör. szert. kath. egyh. ünnepeinek értelmezése. Eger, 1878. - Vasárnapi és ünnepnapi ap-ok és evang-ok. Uo., 1882. - A dicséret áldozata. Imakv. Ungvár, 1883. (5. kiad. Átd. Melles N. Géza. Bp., 1941) - Nagy Szt Bazil atya szt és isteni lit-ja. Debrecen, 1890. - Gör. szert. kath. liturgika. Ungvár, 1891. - A Szt Bazil Társ. és annak irod. iránya. Uo., 1896. - Jertek imádjuk Krisztust! Ima és énekeskv. Uo., 1896. - A naptáregyesítés. Uo., 1898. - Anthologion szept. és okt. hónapokra. Szatmárnémeti, 1905. - Az Oltáriszentség kultusza a gör. kath. egyházban. Bp., 1929. - Szerk. 1887-88: az ungvári Görög Szert. Kat. Hitszónok havi folyóir-ot, 1893-1905: a Szt Kereszt Naptárát. P.I.

Pallas XII:492; XVIII:246. - Szinnyei VIII:1062. - G.k. Szle 1929. XII. 22; 1932. III. 27. - Mayer 1977:139.

Melles Nikefor Géza (Ungvár, Ung vm., 1882. febr. 21.-Nyíregyháza, 1961. jún. 2.): g.k. nagyprépost. - A teol-t Ungvárt végezte, 1905. IV. 16: pappá szent. - M: A Mária-kongr. vezérkv-e a gör. szert. szerint módosítva. Összeáll. Ungvár, 1909. (új kiad. A g. kath. Mária-kongr. vezérkv-e. Nyíregyháza, 1921) - A dícséret áldozata. G.k. imakv. Ford. és összeáll. Melles Emil. Átd. 5. kiad. Bp., (1941) - Álneve: Melles N. Géza. 88

Pilinyi 1943:46. (N nélkül) - Schem. Hd. 1982:152. - Gulyás XVIII:790. - Diós 1999:140. (990.)