🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mihelics
következő 🡲

Mihelics Vid Béla (Csátalja, Bács-Bodrog vm., 1899. jan. 7.-Bp., 1968. dec. 20.): lapszerkesztő. - Nagybátyja, M. Károly makói gimn. tanár nevelte. Makón, 1912/13: a fiumei keresk. akad-n tanult, de látáshibája miatt a tengerészetet el kellett hagynia. A gimn. 6. o-a után a ciszt. r-be lépett, Zircen novíc., 1917: Egerben éretts. A Bernardinum és a bpi bölcs. kar hallg-ja, másodéves korában 1918: kilépett a r-ből, házitanító és újságíró; 1922. II. 4: újkori világtört-ből drált. F. Mistralról írott tanulm-áért 1922. II-1923. IX: a párizsi kat. egy. ösztöndíjasa. Hazatérte után Bpen joghallg. 1928. VI. 30: államtud., XII. 15: jogi okl-et szerzett. 1932. VI. 1: a bpi közgazd. kar a szociálpol., 1935. VI. 19: a jogi kar a társadalombölcs. mtanárává képesítette. - 1923. IX-1944. X: az Új Nemzedék munk., 1925-44: külpol. szerk-je. 1927. V-1929. VI: a Vox Academica fel. szerk-je, a Nemz. Újs. rendszeres cikkírója, 1934. I-1940. II: a Kat. Szle fel. szerk-je, melytől a földreform elvi támogatása miatt meg kellett válnia. 1939-43(?): az Orsz. Sajtókamara sajtófőisk-jának vez-je. 1945. V: a M. Közlöny c. hiv. lap jogi és nyomdai szerk-je. 1945. VIII-1947. VIII. 31: az Új Ember h. szerk-je. 1946. IX. 15: az egri kat. jogakad. jogelmélet és jogbölcs. ny. r. tanára, 1948. VII: áll. szolgálatba került. 1947. VIII. 31: az ogy. választásokon a Demokrata Néppárt képviselője. 1949. V. 1: az Új Ember főmunk. 1949. V-1963. XI: a Vigilia főmunk., 1963. XII-1968. XII: fel. szerk-je, itt Kérdések és távlatok, utóbb Eszmék és tények c. a világegyh. eseményeit ismertető önálló rovata volt. - 1931: a M. Társad-tud. Társ. titkára, 1938: a SZIA II. o. tagja. - M: Hubertus. Reg. Írta Paul Keller. Ford. Bp., 1922. - Az ol. munkaalkotmány. Uo., 1927. - Az új szociális állam. Uo., 1931. - Keresztény-szocializmus. Uo., 1933. (Kincsestár 123.) - Világproblémák és a katolicizmus. Uo., 1933. (Dom kat. kv-ek 5.) - A szociális kérdés és a szocializmus. Uo., 1935. - Modern kat. fejek. Szerk. Uo., 1936. - Az új Portugália. Uo., 1938. - Hivatásrendi társad. Előadás. Uo., 1940. - A Beveridge terv. Uo., 1943. - Kat. tanítás a tulajdonjogról. Uo., 1946. (Új Ember kiskvt. 3.). - Először ~ ford. m-ra a →Gaudium et spes-t. T.E.

Kat. Szle (Róma) 1961:241. (Békés Gellért: Egy írástudó felelőssége) - MIL II:228. - M. Nemz. 1968. XII. 21. - Vigilia 1969:147; (1978:857.) (10 é. hunyt el ~) - Lakatos 1977:646. (1129.) - Viczián 1978:85. (251.) - Frenyó Zoltán: Egy magyar katolikus gondolkodó. ~ életműve. Bp., 2002 (METEM könyvek 35.)