🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Monnet
következő 🡲

Monnet, Jean Omer Marie Gabriel (Cognac, Fro. 1888. nov. 9. – Houjarray, Párizs m., 1979. márc. 16.): közgazdász, bankár, üzletember, politikus, az európai egyesítés egyik élharcosa, az Európai Szén és Acélközösség javaslatának és a →Schumann tervnek egyik megfogalmazója. – Nagykereskedő apja a 16 é ~t Londonba küldte angol nyelvet tanulni (egyetemi felvételi helyett), majd a családi vállalkozás eladási menedzsereként É-Amerikába, eu-i és É-afrikai országokba. Az I. vh. idején az antant szövetségesek hadi-ellátását szervező hivatalban dolgozott. 1919–23: a Népszövetség alelnöke. Mivel az ott folyó lélektelen bürokratikus munka csalódás volt számára, lemondott és az üzleti életben tevékenykedett tovább. Többek között résztvett a kínai vasúthálózat modernizálásában és K-Eu-i országok (Lengyo., Románia) pénzügyi stabilizálásában. – A II. vh. alatt 1940–43: ugyancsak a szövetségesek utánpótlását szervező washingtoni British Supply Council tagja és egyben Roosevelt elnök és főbb munkatársai tanácsadója. 1943: közvetítő Algírban a részben Vichy-párti Giraud tábornok É-afrikai fr. gyarmati kormányzata és de Gaulle tábornok Szabad Franciaország mozgalma között, valamint alapító tagja a Francia Felszabadítási Bizottságnak, ami a fr. ellenkormány szerepét töltötte be. Már a Bizottság ülésén kijelentette, hogy Eu-ban csak akkor lesz béke, ha az államai egy föderációban egyesülnek. – 1945: feladata lett a fr. újjáépítés megtervezése. Úgy gondolta, hogy a Ruhr-vidék szén és acéltermelése német kézben továbbra is a feszültség forrása lehet Fro-gal szemben. Távlati megoldást csak a közös eu-i irányítás hozhat. – Mindenekelőtt megfogalmazta a Monnet-tervet (1946–51), aminek keretében Fro. befolyása alá vonta a Ruhr- és Saar-vidéki német szénbányákat. Az előbbiek ellenőrzését a Nemzetközi Ruhr Hatóság végezte, beleértve az árak és eladási irányok meghatározását, míg a Saar vidék 1947–57: átmenetileg „Saar Protektorátus” lett, fr. vezetés alatt. A Némo-ot sújtó gazdasági korlátozások legtöbbjének feloldása 1952: történt meg, a →Schuman-terv alapján megvalósult →Európai Szén- és Acél Közösség („Montánunió”) életbelépésekor. A Közösség létrehozása Fro., , Némo., a Benelux államok és Olo. részvételével a későbbi →Európai Gazdasági Közösség és az →Európai Közösség_Európai Unió felé vezető első lépés volt. – A javaslat felvetése 1950: ~-tól és az akkori fr. külügyminisztertől →Schumantól származott. A Montánunió Főhatóságának első elnöke 1952–55: ~ lett. 1955: megalakította az Európai Egyesült Államok Akcióbizottságát és annak 1956-75: elnöke. Az Akcióbizottság támogatást nyújtott az Európai Gazdasági Közösség létrehozásához. Az európai egyesítés számos dokumentumát és ~ emlékét őrzi a Jean Monnet Alapítvány Európáért Lausanne-ban. N. D.

Niels. 1995:141.