🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mopszvesztiai Theodorosz
következő 🡲

Mopszvesztiai Theodorosz (Antiochia, 350 k.-Mopszvesztia, Kilikia, 428): püspök, teológus. - Aranyszájú Szt Jánossal együtt, kinek jó barátja volt, →Libaniosz és egy Antiochia melletti ktorban →Tarzoszi Diodorosz tanítványa. Egy időre szakított a szerzetesi élettel, jogi tanulmányokba fogott, de János rábeszélésére visszatért a ktorba. 383: szent. pappá. 386-tól Diodorosz munkatársa Antiochiában. 392: Mopszvesztia pp-e. Műveltsége és hithűsége miatt nagy tekintélye volt. - ~ az →antiochiai iskola kiváló teológusa, elsősorban egzegéta volt. Utólag kritikai érzéke miatt eretnekséggel gyanúsították. Nevét halála után kezdték együtt emlegetni mesterével, Diodorosszal. ~ írt Alexandriai Cirill ellen is, ezért, amikor 553: a konstantinápolyi zsinaton Diodoroszt a nesztorianizmus atyjának nyilvánították, ~t is nesztoriánusnak nevezték. - Életműve legnagyobb részben szír fordításban maradt meg, irod. hagyatékát a →nesztoriánusok vették pártfogásukba. Maga ~ tudatosan ragaszkodott az ortodoxiához életében, kortársai is ortodoxnak tartották, nagy érdemei voltak az →apollinarizmus leküzdésében. Azokat a tételeket, melyeket a zsinat 553: elítélt, a nesztoriánusok toldották be később írásaiba. - Öm: PG 66. V.L.

LThK X:42. - Vanyó 2000:588.