🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > mormonok
következő 🡲

mormonok, Jézus Krisztus és az Ítélet-napja Szentjeinek Egyháza (ang. Church of Jesus Christ of Latter-day Saints): →kiliazmust valló adventista szekta. - 1830: Fayette-ben (New York külvárosa) alapította J. Smith. Nevüket az alapító képzeletvilágában szereplő Mormonról kapták. 1831: Kirtlandbe (Ohio), 1838: Far Westbe (Missouri), 1839: Nauvoo-ba (Illinois) kellett menekülniük. Az alapító halála (1844) utáni új vez-jük, Brigham Young (1801-77) 1846-47: keserves vándorlással elvezette a ~at a Nagy Sóstó mellé. Itt államot (Utah) és főv-t (Salt Lake City) alapítottak. - Az összes szekta közül a ~nak van a legszigorúbb szervezetük, hierarchiájuk. A legfelső réteg a melkizedeki papság. A csúcson az első elnökből és 2 tanácsosból álló első elnökség áll; alárendeltje a 12 fős apostolkollégium, majd a 4 pátriárka (helyenként evangélista), a főpap és a 70 vén. Ezek irányítják a ~at. A középréteg, az ároni papság a pásztori feladatokat végző papokból, tanítókból és diákonusokból áll. Az alsó réteg, a hívő nép kerületekre osztott közösségekben él. 1843-96: a ~ többnejűségben éltek. Példaadó viszont  kábítósz- és alkoholerellenességük. - Tanításuk az alapító által 1841: kihirdetett 13 hitcikkelyre épül. A mindenkori elnök szavának törv. jellege van. A Szentírást az alapító által „javított" változatban használják. A →kinyilatkoztatás folyamatosságát vallják, ezért szt irataik kánonja nyitott. Istenképük antropomorf: Isten egykor maga is ember volt, s az embernek megvan a lehetősége, hogy a földön a parancsok szigorú megtartásával, a tp-i szert-okon való gyakori részvétellel Istenhez hasonlóvá válljon. Minden személy már világra jövetele előtt létezett és örökké létezni is fog. Tagadják a Szentháromságot, az Atya a Fiú és a Lélek egymástól független, önálló isteni személyek (→triteizmus). Az Atyát és a Fiút testi lénynek tartják. Tagadják az →áteredő bűnt és az →előre rendelést (predestinációt), alámerítéssel keresztelnek. A mormonizmus Amerikát szt kontinensként mutatja be: Ádám és Éva Paradicsoma Missouri áll. ter-én volt, s az új Jeruzsálem is itt lesz. Az ökumenikus párbeszédet elutasítják. - 1839: Angliába, 1850: Skandináviába és Svájcba, 1852: No-ba, 1854: Itáliába, 1866: Fro-ba, 1884: Távol-K-re küldtek térítőket. 1962: kb. 400 ezer, főként másodfoglalkozású áronita papjuk és kb. 1,4 mill. 8 éven felüli követőjük, 1996: kb. 9,4 mill. tagjuk volt. -

Mo-on sikertelen próbálkozások (1885, 1888) után 1900: Temesvárott szervezték meg az első gyülekezetet. 1911: elismert felekezet. 1914: híveik száma kb. 100, de a kivándorlás miatt rövidesen csak 50. - 1988: (ismét) elismert felekezet Mo-on. 1989. X. 17: Bpen, 2001. XI. 18: Debrecenben avattak gyülekezeti házat. 1990. VII: megalakult a Mo. Bp. Misszió. 2001. XII: 20 gyülekezetben mintegy 3000 hívük volt. - Kettesével (ált. fiatalok) járják az utcákat, ismerkedés közben bárkit megszólítva terjesztik hitüket. - A 19. sz. közepén alakult kórusuk eu. körútján 1985: a MTV-ban is szerepelt, 1991: Bpen adott hangversenyt. T.J.P.-**

Pallas XII:802. - Zala Tamás: Az aranytáblák népe: a mormonok. Bp., 1985. - Mormon könyve. Egy másik bizonyság Jézus Krisztusról. Frankfurt am Main, é.n. - LThK VII:638; 1993. VII:478. - NCE VIII:525. - Benkő Antal: Igaz-e, hogy a Mormon könyv Isten szava? Szeged-Róma, 1994. - Örökségünk. Az Utolsó napok Szentjei Jézus Krisztus Egyh-ának rövid tört. H.n., 1996. - Hajdú-Bihari Nyugdíjas Híradó. 2002. 1/2: 13. (Szűcs Ernő: Mormon tp. Debrecenben)