🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nagymorávia
következő 🡲

Nagymorávia, 817 v. 843-898 k.: korai szláv államkezdemény a Dunába ömlő (valamelyik) Morva (Morava) folyó középső és alsó szakaszán. - A ~ra vonatkozó elméletek ellentmondásosak: a szl. legenda szerint az első szláv áll. a Nagymorva Birodalom, mely a Duna balparti mellékfolyója és a Kis Kárpátok K-Ny-i oldalán létezett. E vidékre csak a 9. sz: nyomultak be É-ról a szlávok. 830 k. Pribina (†860 k.) tartományúr fejedelemként(?) önállósította magát a frank birod-tól, de 837 k. elmenekült, a ter-ét I. Mojmír (†846 k.) morva fejed. foglalta el. Őt 846: Rasztiszláv (†870 k.) majd Szvatopluk (†894) követte, aki 880 k. ppséget alapított (?), 883-884: a Duna túlparti ter-ét is bekebelezte. Mondánk szerint Szvatopluk ter-ét Árpád (†907 k.) honfoglaló magyarjainak egy fölszerszámozott fehér lóért átengedte (valójában vesztett csatában elesett), vele megszűnt ~ is. - Boba Imre (1919-96) és Püspöki Nagy Péter (1944-) Konstantin bizánci cs. írása nyomán a Duna jobbparti Morva (Morava) mellékfolyó vidékét tekinti névadójának. Kismorávia, vagy ker. Morávia a későbbi morva őrgrófság ter-én, a pogány ~ a Dráva-Száva folyók és Sirmium környékén a [szerbiai] Morava folyóig terjedt [az egykori Bács-Bodrog-Csongrád-Valkó-Szerém vm-k s a macsói bánság ter-e]. - A birod. elnevezés is túlzó, mert a karoling és bizánci birod. között nem létezett más, kirságokat, tart-okat, fejedségeket stb. leigázó áll. Meghatározható határa, államszervezete, igazgatási formája, pénze, korabeli okl-e, 2002-ig föltárt régészeti emléke ~nak nincs. 88

Bíborbanszületett Konstantin: A birod. kormányzásáról. Ford. Moravcsik Gyula. Bp., 1950:177. - Intern. Kongr. für Slawische. Berlin, 1973. - Valóság 1978:11. sz. (Püspöki Nagy Péter: ~ fekvéséről. Utóbb: New York, 1982, ang-ul: Pittsburgh, 1982) - Congrés Intern. d'Archeol. Slave. Bratislava, 1979. - Püspöki Nagy Péter: A tények erejével. Válasz Ratkoš Peter vitairatára. New York, 1985. - Boba Imre: ~ tört. új megvilágításban. Bp., 1996. [A Moravia's History Reconsidered. Hague, 1971. bőv. m. kiad.] - Kovač, Dušan: Szl. tört. Pozsony, 2001:26. (~; térképe Csehszl. formáját idézi)