🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Og
következő 🡲

Og: Básán királya (először a deuteronomikus történetírás nevezte így). - Csaknem mindig együtt szerepel →Szichonnal, „az amoriták királyá”-val, s így egyike volt annak a 2 kir-nak, aki Palesztinában a Jordántól K-re eső országrészt hatalmában tartotta az Ígéret földjének elfoglalása idején (→honfoglalás). Izr. fiainak le kellett őket győzniük, hogy birtokba vehessék a Jordántól K-re eső vidékeket (MTörv 1,4; 4,47; 29,6; Józs 2.10; 9,10; 12,4; 13,12.31; 1Kir 4,19; Neh 9,22). A Szám 21,33-35: leírt győzelem későbbi betoldás a MTörv 3,1-11 alapján (vö. Zsolt 135,11; 136,20). Hatalmas sírja az amoriták városában, Rabbában volt látható (vö. MTörv 3,11); vsz. dolmensír lehetett, melynek az átlagosnál jóval nagyobb méretei indítékul szolgáltak ahhoz, hogy az amoriták kir-át a →refaiták (→óriások) közé sorolják. R.É.

BL:1341.