🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > orfika
következő 🡲

orfika: →Orfeusz mítosz- és mondahagyományából született eszmék, szokások és hitképzetek gyűjtőfogalma. - Ősi elemei jóval a 6. sz. előtti időre mennek vissza. Orfeusz gör. →hérosz sajátos misztériumok alapítója. Az orfikus misztériumokban Apollóra és →Dionüszioszra utaló elemek egyaránt megtalálhatók (→eleusziszi misztériumok). Az ~ a misztérium lényegét az ember és az istenség egyesülésében látja, ebből vezeti le a lélek istenségét (halhatatlanságát). Ezt nem orgiaszerű eksztázissal akarja elérni, mint a dionüszoszi misztériumok, hanem a lélek és az elme katartikus (megtisztító) gyakorlataival, Apolló szellemében. Ugyanakkor a környező világ megbecsülése és szeretete nem áll messze a természet (madarak, vadak, fák, víz stb.) barátjától, Orfeusztól. - Társad. alapjai a gör. poliszrendszer felbomlásában kereshetők. A sokáig oly biztosnak tűnt rendszer összeomlása a figyelmet az élet mélyebb kérdései felé fordította. Az erősen dualisztikus színezetű (testi-mulandó valóságtól elkülönülő), ugyanakkor reményt ígérő hitben kerestek vigaszt, mely szerint a halhatatlan lélek részesülhet az istenségben. Az orfikus mítosz szerint az ember a titánok hamvaiból keletkezett; a titánok lázadásának büntetéseként a lélek úgy van a testben, mintha sírba volna zárva. Csak a halálban válik ismét szabaddá, de nem térhet egyszerűen haza, hanem érdemei szerint ítélet alá kerül; ha még nem érett a boldog életre (Élüszion), újra testet kell öltenie. Ez az orfikusok vegetárius életmódjának mélyebb alapja is: lemondás a húsról, Prométheusz akaratosságáról (mitológiailag a húsevést és az állatáldozatot őrá vezetik vissza). Az orfikusok mint beavatottak elkerülik a reinkarnációt, és istenivé válnak. A →lélekvándorlás hite ellenére az ~ kapcsolata az indiai vallásossággal nem bizonyítható egyértelműen; párhuzamai Egyiptomban és a Mithrasz-kultuszban is megtalálhatók; s vsz. átmenetet képez a →hellénizmus misztériumvallásaihoz. Az ~ legismertebb alakja →Platón, aki sokat tett azért, hogy a klasszikus-homéroszi mitológiának visszaadja eredeti, tiszta jelentését s újra értelmezze azt. **

König 1985:118.