🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pakhomiosz
következő 🡲

Pakhomiosz, Szt (Sné, Felső-Egyiptom, 287.-Phbóu, Felső-Egyiptom, 346. máj. 9.): a szerzetesség atyja. - Jómódú pogány szülőktől származott. 307 k. kényszerrel besorozták a róm. cs. hadseregbe. Amikor Thébában bebörtönözték, a látogató ker-ektől ismerte meg Krisztust. Éjszaka imádkozni kezdett a „keresztények Istenéhez”, s megígérte, ha kiszabadul, egész életét az emberek szolgálatára szenteli. Szabadulása után D felé indult, Szeneszetben katekumen lett és megkeresztelkedett. Látomásban figyelmeztetést kapott, hogy a vett kegyelmet sokak felé kell közvetítenie. Ezért Szeneszetben a rászorulók szolgálatára volt, egy járvány idején ápolta a betegeket, majd a közelben élő Palamon remete mellett töltött 7 évet. 320: Tabenneszi pusztaságában égi figyelmeztetést kapott, hogy alapítson ktort. A köréje gyűlt tanítványokkal nemsokára kialakította a koinosz bioszt, a coenobiumot, azaz a 'közös életet' élő szerzetesközösséget, melynek tagjai az imádság, a munka és étkezés mellett a jeruzsálemi egyh. mintájára egymás szolgálatában éltek. Később egyik tanítványára, Theodoroszra bízta a ktort, s ő maga Phbóuban újabb, közp. ktort alapított, melyet még 7 ffi és 2 női ktor alapítása követett. Tanítványaival együtt nagy tekintélyre tett szert, (Szt) Atanáz is meglátogatta. Halálos ágyán megkérte Theodoszioszt, hogy titokban temesse el. - ~ a szerz-eknek (elsőként) →regulát adott, melyet ércbe vésve kapott egy angyaltól (Palladiosz szerint ez közismert legenda). A ktorok élére apátot állított, akinek atyaként kellett a közösség szolgálatában állnia. Katekumenokat is fölvett, akik húsvétra Phbóuba zarándokoltak és ott keresztelkedtek meg. Elmélkedő imádságuk anyaga a megtanult Szentírás szövege volt. - ~ kezdeményezése nem terjedt el, mert az →órigenista vitában ~ szembekerült az alsó-egyiptomi remetékkel. A 6. sz: lat-ra ford. életrajzát Ny-on nem ismerték, regulája, melyet ~ szerz-eihez írt intelmeivel és 11 levelével együtt Szt Jeromos ford. lat-ra, az összes későbbi regulára hatással volt. ~nak tulajdonítanak még egy haragos szerzeteshez intézett tanítást és egy katekézist a húsvét hat napjáról, melynek részletét (Szt) Atanáz idézte az egyik levelében. - Teakács, ill. kötélverő mester volt, a szegedi kötélverő céhnek a 18. sz: ismeretlen előzmények után védősztje lett. - Ü: K-en máj. 7., Ny-on máj. 9. - Fm: Regula. PL 23,65. **

BS X:10. - Bálint I:370. - Vanyó 2000:497.