🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pelagius
következő 🡲

Pelagius (Britannia, 350/360-Egyiptom?, 431 e.): laikus keresztény és tanító, a →pelagianizmus fő szerzője. - Az ír származású ~ 384 k. érkezett Rómába. Szigorú aszketikus élete nagy tekintélyt szerzett neki. Gondolkodásmódja alakulására nagy hatással volt egy iratcsoport, melyet Erasmus óta Ambrosiaster címen ismerünk. Nem helytálló a korábban ált. nézet, mely szerint ~ görög atyák (Alexandriai Kelemen, Aranyszájú Szt János, Mopszvesztiai Theodorosz) írásainak tanulmányozása révén alakította ki felfogását. A kegyelem és az akaratszabadság, az áteredő bűn és a gyermekkeresztség egymáshoz való viszonya foglalkoztatta elsősorban, azok a kérdések, melyekkel Szt Ágoston is behatóbban foglalkozott. - 399: jött Rómába a szír szerz., →Rufinus, aki azelőtt Palesztinában élt, Szt Jeromos betlehemi ktorában. Rufinosz és ~ barátságot kötöttek egymással, a szír szerz. volt közvetlen hatással ~ eszméinek fejlődésére. Rómában ekkoriban már kézről kézre adták Ágoston Vallomásait. ~ elszörnyülködött a mű néhány részlete fölött, melyek (véleménye szerint) eltúlozták az isteni kegyelem jelentőségét és szinte semmilyen szerepet nem tulajdonítottak az emberi akaratnak az üdvösség elérésében. ~ derűlátóbban ítélte meg az emberi természet állapotát, mint Ágoston, nagyobb jelentőséget tulajdonított az emberi akaratnak az üdvösség elnyerésében. Hirdetni kezdte nézeteit, s sokan helyeselték tanítását. - A gótok betörése elől menekülnie kellett Rómából. 411: barátjával, Caelestiusszal Karthágóba érkezett, ahol már bizonyos ellenzék fogadta, mert tanításának híre megelőzte. Ágoston csak 412: indította meg az irod. harcot ~ nézetei ellen, aki nem vehette fel vele a versenyt: az afrikai zsinatok sorozatosan ítélték el nézeteit. Ugyanígy elítélte ~ tanítását I. Ince p. (ur. 401-417), majd 431: az →efezusi zsinat is. - ~ kevés írása maradt meg saját neve alatt és teljes egészében: I. Ince p-nak benyújtott hitvallása és egy levele a szűzi állapotról. Ez utóbbit Demetriadész római özvegynek írta, aki Ágostonnal és Jeromossal is levelezett. Újabb kutatások szerint még további 19 írás tulajdonítható ~nak, melyek mind más szerzők neve alatt maradtak ránk. V.L.

LThK 1993. VIII:5. (tagadja ír származását) - Vanyó 2000:657.