🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pete
következő 🡲

Pete   →Mezőpanit

Pete, v. Szatmár vm. (Petea, Ro.): g.k. parókia a v. munkácsi, majd nagyváradi egyhm. szatmári esp. ker-ében. - 1771: már létezett. Tp-át 1861: Szt Mihály és Gábor tiszt-ére szent. Anyakönyvei 1789-től. Anyanyelve 1880: rum. 1948. X. 21-1989: „visszafogadták” az ortodoxiába. - Lakói 1940: 43 r.k., 259 g.k., 46 ref., 2 izr., össz. 350. **

Schem. Univ. 1842:566. - Schem. Mv. 1909:276.

ez új 2008. aug. 15.

Pete Ferenc (Juta, Somogy vm., 1917. febr. 2.-): középiskolai tanár. ogy. képviselő. - 5 é. korától iskolás, 1937: a kaposvári Somssich Pál Áll. Reálgimn. éretts., édesanyja kívánságára Veszprémben papnöv., negyedéveskén az elsőévesek duktora és a Pázmány Kör eln. Kapcsolatba került a ker.szoc. mozgalmakkal (→Katolikus Agrárifjúságí Legényegyletek Országos Testülete (KALOT), →Egyházközségi Munkásszakosztályok (EMSZO), →Katolikus Leányok Szövetsége (KALÁSZ). - A szubdiakonátus előtt elhagyta a szem-ot, Bpen a Bolyai Koll. tagjakén bölcsészhallg. és a →Központi Sajlóvállalat lapjainak alkalmi tudósítója, cikkírója, közben elvégezte az Orsz. M. Sajtókamara sajtófőisk-ját. A →Szent Imre Kollégium lakójaként a →Szent Imre Kör s a →Foederatio Emericana tagjaként részt vett a KALOT szervezésében. 1942/43: a →Nemzeti Újság munk. a Sajtókamara újságíró szako. tagja. 1943. X: besorozták, Győrben katona, 1944. I: mint karpaszományos örvezetőt rádiós tanf-ra Bajára vezényelték. Rövid időre hadifogoly. - 1945 tavaszától a Független Kisgazdapárt (FKgP) tagja; 1945. XII. 23.-1946. IV. 10: a Kaposvárt alapított Somogyi Hírlap kisgazda napilap első fel. szerk., melyről a komm. zaklatások miatt lemondott. 1947. VI-: az FKGP kaposvári titkára, és ifj. szervezete, a Független Ifjúság Somogy vmi eln., VII-: a M. Parasztszöv. művelődési oszt. munk. is. Kaposvárt a that. biz. tagja. →Barankovics István győri programbeszéde után a →Demokrata Néppárt (DNP) tagja. 1947. VIII. 31: a →kékcédulás választás után a DNP Somogy vmi listájáról ogy. képviselő. Pártja 1949. II. 4: önfeloszlatása után független képviselő. A letartóztatás elől 5 pártbéli képviselőtársával 1949. II. 22: éjjel Ausztriába menekült, VI. 12: Svájcban telepedett le. 1949-56: az einsiedelni bencés monostor kvtárosa. Az európai és a tengerentúli m-ság körében megszervezte a →déli harangszó pápai elrendelése 500. évf-jának közp. ünnepségét. - 1956 októberét Bécsben töltötte, ahol találkozott családjával. XII. 8-ig ném. és ang. nyelvű tájékoztató szolgálatot szervezett. Közreműködött a Svájcba befogadott m-ok kiválasztásában; a bujdosók részére ném. nyelvkvet adott ki, nyelvtanf-okat szervezett és vez. 1957: a Bécsi Magyar Híradó és a Svájci Híradó hetilapok munk. - 1957: Bázelben lat.-tört.-ném. szakos középisk. tanári képesítést szerzett; 30 é. a bázeli Johann Wettstein középisk. tanára. - 1956-ig a M. Nemz. Bizottmány 1957-: a M. Bizottság, 1952-: a Közép-európai Ker.dem. Unió. majd az Európai Rab Nemzetek Közgyűlése tagja. 1957: a Bázeli M. Egyes. alapító tagja, 7 é. eln. 1967-: svájci állampolgár. 1989-97: a Ker.dem. Néppárt Intézőbiz. tagja. Kaposvárt a Balaton Akadémia tanára. - M: Hazád a tarisznyában. 30 év naplórészletei. Kaposvár, 1997. - Álneve: Hiob von Ungarn (Bécsi Magyar Híradó; Svájci Híradó) 88

Sajtókamara évkve. 1943: 201. - Somogy m. sajtóbibl. Kaposvár, 1957: 50. (122.) (s.v. Gyutay Pete Ferenc) - Ogy. alman. 1947/49. 2005. - Gulyás-Viczián XX: (kz-ban)


Pete Ferenc (*Juta, Somogy vm., 1917. febr. 2.): középisk. tanár, ogy. képviselő. – Szülők: Ferenc gazdálkodó, Bank Erzsébet (1881–1967), neje Farkas Erzsébet gyors- és gépíró, 1987–: Tóth Marietta. 5 é. korától járt isk-ba, 1937: a kaposvári Somssich Pál Áll. Reálgimn. éretts. Édesanyja kívánságára Veszprémben szeminarista, 4. é. korában a Pázmány Kör eln-e. A szubdiakonátus fölvétele előtt elhagyta a szemináriumot, Bpen a Pázmány Péter Tud.egy. bölcs. hallg-ja, s a Bolyai Koll. lakója lett, a →Központi Sajlóvállalat (KSV) lapjainak alkalmi riportere, később fizetés nélküli újságíró-gyakornoka. Elvégezte az Orsz. M. Sajtókamara Sajtófőisk-ját. Átköltözött a →Szent Imre Kollégiumba, részt vett a →Szent Imre Kör, a →Foederatio Emerícana s a →Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete munkájában. – 1943. X–: Győrött katona, 1944. I: karpaszományos örvezetőként rádiós tanf-ra Bajára vezényelték; rövid ideig hadifogoly. 1945 tavaszán hazatért, belépett a Független Kisgazdapártba (FKGP). Az akkor alapított kaposvári Somogyi Hírlap napilap 1945. XII. 23. – 1946. IV. 10: fel. szerk. melyről lemondott, mert újságírói munkáját a szovjet és a m. hatóságok állandóan akadályozták. 1947. VI–: az FKGP kaposvári titkára, a a Független Ifjúság Somogy vmi eln-e, a →m. Parasztszövetség művelődési oszt. munk. is. VII: behívással a kaposvár that. biz. tagja. →Barankovics István győri programadó beszédét megismerve kilépett az FKGP-ból, a →Demokrata Néppárt (DNP) tagjaként VIII. 31: a →kékcédulás választáskor a DNP Somogy vmi listájáról bekerült a törv.hozásba. 1949. II. 4: a párt önfeloszlatasa után független képviselő. – A komm. terror miatt 5 volt pártbeli képviselőtársával együtt II. 22: éjjel Ausztriába menekült, VI. 12: Svájcban telepedett le, 7 é. a maria-einsiedelni bencés ktor kvtárosa. Egyebek között ő szervezte a →nándorfehérvári győzelem nyomán a →déli harangszó p-i elrendelése 500. évf. közp. ünnepségét az európai és a tengerentúli m-ság körében. 1956. X. 23 után Bécsben találkozott családjával. 1956. XII. 8-ig ang. és ném. nyelvű tájékoztató szolgálatot szervezett. Közreműködött a Svájcba befogadott m. menekültek kiválasztásában; a beengedettek részére ném. nyelvtanf-okat szervezett s vezetett, ném. nyelvkvet adott ki számukra. 1957: részt vett a Bécsi m. Híradó és a Svájci Híradó szerk-ében, írásaiban a Hiob von Ungarn álnevet használta. 1957: Bázelben lat–tört–ném. szakos középisk. tanári okl. szerzett. 30 é. át a bázeli Johann Wettstein Középisk. tanára. 1956-ig a →Magyar Nemzeti Bizottmány, majd a m. Bizottság tagja. 1952–: a Közép-európai Kereszténydemokrata Unió. majd az Európai Rab Nemzetek Közgyűlése tagja. 1957: a Bázeli m. Egyes. alapító tagja, 7 é. eln-e. 1967–: svájci állampolgár. 1989–97: a →Kereszténydemokrata Néppárt intézőbiz. tagja. Kaposvárt a Balaton Akad. tanára. – M: Hazád a tarisznyában. 50 év naplórészletei. Kaposvár, 1997. – Álneve: Hiob von Ungarn (Bécsi Magyar Híradó; Svájci Híradó) 88

Sajtókamara évkve. 1943:201. – M. sajtó bibliogr. 1945–1954. Bp., 1956:107. (s.v. Gyutay Pete Ferenc) – Somogyi hírlapok és folyóir. bibliogr. Kaposvár, 1957:50. (122.) (s.v. Gyutay Pete Ferenc) – Varga 1986. – Pócza 1989. – Csicskó-Szabó 1996. – Ogy. alman. 1947/49. 2005:318. – Gulyás–Viczián XX: (kz-ban)