🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Possonyi
következő 🡲

Possonyi László, somosdi (Nagyvárad, Bihar vm., 1903. máj. 6.-Bp., 1987. aug. 4.): újságíró. - A nagyváradi prem. főgimn-ban éretts., 1921: Bp-re költözött, a Kir. M. Közg-tud. Karon drált. 1925: Lisieux-i Teréz önéletrajzának hatása alatt a ref. vallásról áttért a r.k. vallásra. Pénzügyi szolgálatba lépett, de az irod. és a m. kisebbség gondjai jobban érdekelték. Részt vett a Széchenyi György gr. anyagi támogatásával indított Korunk Szava megalapításában. 1935: kilépett a pénzügyi szolgálatból, a Nemz. Újs. színikritikusa lett. A Korunk Szavából kivált Új Kor kiadója, majd a Vigília fel. szerk-je és kiadója, melyre apai örökségét áldozta. 1945 u. az Új Ember és a Vigília munk. - Eredeti és ford. színművei: Calderón de la Barca: A nagy világszínház. Ford. Zene: Farkas Ferenc. (Bemut. 1938: Nemz. Színház); Strindberg: Húsvét. Ford. (Bemut. Pesti Színház), Szilágyi Irma (Bemut. 1943. IX. 11: Nemz. Színház); Max Mell: Játék az apostolokról. (Bemut. 1944: M. Színház); Calderón de la Barca: A sztmise titka. Ford. Ijjas Antallal. (Bemut. 1945: Kis Színház) - M: A Fekete Szövetség. Ifj. reg. Írta Richora Garrold. Ford. Bp., 1930. - Fáklyák az éjszakában. A mai kat. irod. kincsesháza. Szerk. Uo., 1932. - A Frontenae misztériuma. Írta François Mauriac. Reg. Ford. Uo., 1934. (Vigília kv-ek 2.) - A tört. regény. Uo., 1935. - Calderón de la Barca: A nagy világszínház. Misztérium. Átköltötte. Uo., 1938. (Krónika. A Nemz. Színház műsorkísérő füzetei) - Az árnyék. Uo., 1940. (M. kat. írók kv-ei) - Kaleidoszkóp. Ford-ok. Összeáll. Uo., 1940. - Üldözni fognak titeket. Reg. Uo., 1940. (M. kat. írók kv-ei) - Las Casas és a császár. Írta Reinhold Schneider. Reg. Ford. Uo., 1941. - XII. Pius + Kállay Miklós: A pápa és a Vatikán. Uo., 1941. - Fáklyák az éjszakában. A mai kat. irod. kincsesháza. 1-2. köt. (1. M-ok. Szerk. 2. Külföldiek. Szerk. Just Béla) Uo., 1942. (2. kiad. 1947) - A kat. út. Szerk. többekkel. Uo., 1942. (Angelus kat. kv-ek) - Szilágyi Irma. Reg. Uo., 1942. (3. kiad. 1944) - Játék az apostolokról. Idegen ötletből írta. Uo., 1947. - Bűnbak és áruló. Kuthy Lajos életregénye. Uo., 1968. - A szeretet nagy sztje. Árpádházi Szt Erzsébet. Írta Elfride Kiel. Ford. Uo., 1970. (újból 1972) - Tettenérés. (Önéletr. reg.) S.a.r. Vámos Magda + Calderón de la Barca: A nagy világszínház. Misztériumjáték. Ford. és átd. Uo., 1980. - A testben való ember. A test és nemiség mai ker. szemmel. Szerk. Török József. Ford. többekkel. Bécs, 1981. (Házasok kv-ei) - Az Új Kor folyóir. kiadója 1935. IV. 20-1936. XII. 24: Aradi Zsolttal és Balla Borisszal, 1937. I. 7-IV. 4: egyedül; a Vigíliának 1938. II-1939. IX: és 1940. VII-XII: főszerk-je, 1933:1-3. sz., 1939. X-1940. VI: és 1941. I-1943. XII: fel. szerk-je, 1932:2. sz.-1935:4. sz.: egyedüli, 1937:3. sz.: Aradi Zsolttal és Balla Borisszal, 1938. II-1939. IX: Horváth Bélával és Just Bélával, 1939. X-1944. III: egyedüli fel. szerk-je és kiadója, 1942. IV-1943. XII: laptulajdonosa, 1957. VI-1961. IX: főmunk. - 1937-38: a Vigília könyvek 1-7. köt. sorozatszerk-je. - Betűjelei: -i-ó (Vigília, 1939); -i-ó. (Új Ember); P.L. (Korunk Szava, 1932; Új Kor, 1935; Vigília, 1938-39); Possonyi (Új Ember, 1981). 88

Ker. m. közél. alm. II:847. - MIL II:518. - ÚMIL III:1651. (†aug. 6.)