🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > pallium
következő 🡲

pallium: 1. az ókori görögöknél és rómaiaknál →köpeny. - 2. főpapi jelvény, kb. 3 ujjnyi széles, fehér gyapjúszalag, melyet a vállra helyezve viselnek. Átlósan elhelyezve 4 fekete kereszt van beleszőve. Elöl és hátul a körszalaghoz rövidebb szalagrészt illesztenek, melyet szintén 1-1 kereszt díszít. Megfelelője a →bizánci szertartásban az →omofórion. - Írott forrásokban 500 k. tűnik fel mint méltóságjelvény, melyet a p. viselt és kiváltságos pp-öknek ajándékozott. Silverius p. (ur. 536-537) letételének szimbolikus cselekedete volt, hogy a cs. levétette nyakáról a ~ot. Eredetileg vsz. cs. kitüntetés volt, melyet Ny-on legkésőbb 500-tól cs. helytartóként viselt a p. Ezt bizonyítja az is, hogy a ravennai érs. a ~ot a cs-nak adta vissza. - A K-i egyh-ban minden pp., a Ny-i egyh-ban csak az érsekek viselik. Róm. szokás szerint I. 21: Szt Ágnes napján megáldott bárányok gyapjából készül, VI. 28: Szt Péter és Pál vigíliáján szenteli meg a p., s kazettában Szt Péter sírja fölött őrzik (→brandeum), amíg el nem küldik egy érs-nek. A ~ot csak lit-ban és tp-ban viselik. - A klasszikus kánonjogban bőséges kazuisztika alakult ki arról, hogy milyen jogkövetkezményekkel jár, ha egy érs. kellő időn belül nem kéri a p-tól ezt a hatalmát és függőségét szimbolizáló jelvényt. - A hatályos jog szerint a ~ azt a hatalmat jelöli, amivel a jog a római egyházzal közösségben lévő metropolitát tartományában felruházza (437.k. 1.§). A metropolita pp-ké szentelése (v. ha már fel volt szentelve, érseki kinevezése) után 3 hónapon belül köteles a p-tól személyesen v. képviselő útján kérni a ~ot. Ezt a megkülönböztető jelvényt a metropolita tart-ának minden tp-ában használhatja a lit. törv-ek szerint, tart-án kívül viszont még a helyi mpp. hozzájárulásával sem (437.k. 2.§). Ha a metropolitát másik metropolitai székbe helyezik át, új ~ra van szüksége (437.k. 3.§). - XVI. Benedek p. (ur. 2005-) fölújította a pápai ~ ősi formáját: 10 cm széles, kb 2,5 m hosszú fehér gyapjúszalag, melynek két vége a bal váll előtt és mögött lóg le, a jobb vállon is átvetve. 5 piros kereszt van beleszőve. A ~ alakja Krisztus igájának, anyaga (tiszta gyapjú) Krisztus pásztori hivatalának, az 5 kereszt 5 szt sebének a szimbóluma. - Mo-on kiváltságként ~ot kapott a 12. sz: Kalán pécsi pp., 1754-1978: a pécsi, 1906-78: a váci pp. E.P.

LThK VIII:7. - Erdő 1991:260.