🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > patripasszionizmus
következő 🡲

patripasszionizmus (a lat. passio patri, 'az Atya szenvedése' kifejezésből): szentháromságtani eretnekség, a →monarchianizmus vagy →modalizmus egy fajtája. - Célja volt Isten egyetlenségének és egységének védelmezése a Szentháromságban, ezért az Atyát, a Fiút és a Szentlelket úgy fogta föl, mint egyetlen isteni személy különböző megnyilatkozásait. Innen a modalizmus elnevezés is. Teol. formáját →Szabelliosztól kapta, fő terjesztője a szmirnai →Noétosz volt. Főként K-en terjedt el, ahol már Órigenész is küzdött ellene. - A ~ szerint maga az Atya született Máriától, és ő szenvedett a kereszten; a teremtésben Istent Atyának kell vennünk, a megtestesülésben Fiúnak és az isteni élet kiáradásában Szentléleknek; a test, a lélek és a szellem az emberben is ilyen 3 módja az egyetlen valóságnak. Egyes tanítói az →adopcianizmust is vallották: Jézus csak ember, de az Atya benne lakik s ezáltal fiává fogadta. G.F.

LThK VIII:180.