🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rajmundus Lullus
következő 🡲

Rajmundus Lullus, B., Ramon Llull, OFM (Palma, Mallorca szigete, 1232-Bougie és Mallorca között, 1316): laikus teológus, vértanú. - Apja jelen volt Palma ostrománál. Egyetlen gyermeke, ~ apród Aragóniai I. Jakab (1214-76) kir. udvarában, aki visszafoglalta az araboktól a Baleári-szigeteket, Valenciát és Murciát. ~ később a 3. fejed. sarjnak, mallorcai II. Jakabnak a nevelője. 1256: megházasodott, és élte tovább az udvar könnyelmű életét. Egy ismétlődő látomás (5x jelent meg neki a keresztre feszített Jézus), majd 1263. X. 4: a ferencesek tp-ában elhangzott ppi sztbeszéd hatására megtért. Elzarándokolt Fro-ba és Spo-ba, 1264: Pennaforti Szt Rajmund tanácsára visszatért családjához, de a köv. évtizedben magányosan gyakran visszavonult a Randa-hegyre. Fil-t, teol-t, arab nyelvet tanult, imádkozott, 1271-74: arab elmélkedési kv-et írt, 1274-1308: Ars magna c. írt több kv-et a tévtanok ellen. Az 1270-es évektől alapos tud-os felkészültséggel misszionált a Földközi-tenger medencéjében, közben himnuszokat írt a Szűzanya tiszt-ére. Próf. előrelátással sürgette a tatárok megtérítését, akik (miként megjövendölte) muszlimokká lettek, és a bizánci birod. határain fenyegető veszéllyé növekedtek. Akkó eleste után, 1292: keresztes hadjárat részletes katonai és gazd. tervét terjesztette IV. Miklós p. elé. Hangsúlyozta a ker-ek katonai és missziós egységének és összefogásának a fontosságát. Javasolta az egységes (lat.) vezénylési nyelv bevezetését és a misszion-ok nyelvisk. képzését. A Mallorcai II. Jakab támogatásával Miramarban alapított „nyelvi kolostora”, melyet XXI. János p. 1276: jóváhagyott, megbukott ugyan a katalán ferencesek ellenállásán, 1312: azonban a vienne-i zsinaton V. Kelemen p. már 5 eu. nyelvisk. létesítéséről döntött. Az agg ~ 1314: Tuniszba hajózott, ahonnan 1316 elején tiltott területre indulva elfogták és megkövezték, sérüléseibe a hajón halt bele, melyen menteni próbálták. - Mallorca védőszentje, akinek Palma Szt Ferenc-tp-ában 1448: márvány síremléket emeltek. Kultuszát XIII. Kelemen p. 1763: a mallorcai egyhm., IX. Pius 1847: az egész ferences r. számára engedélyezte. Ü: nov. 27. **

Sall Szilveszter László OFM: Raymundus L. mint misszion. Bp., 1931. (licenciátusi dolgozat) - LThK 1993. VIII:810.