🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Ritz
következő 🡲

Ritz Sándor, SJ (Gyömrő, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1916. jan. 15.-Róma, 1997. jún. 27.): szerzetes testvér. - Tízgyermekes család utolsó gyermekeinek egyike, édesapja a fronton elesett. Asztalos v. fényképész mesterséget tanult. 1941. X. 18: lépett a r-be. A novic. 2. évét konyhai munkával töltötte. Első fog-át 1943. X. 30: tette. Behívták katonának, a háború végén No-ban volt, s nem tért haza. - Pullachba (München közelébe) küldték, abba a rházba, mely korábban tanulm. ház, a háború alatt katonai kórház, majd noviciátus és tanulm. ház volt, több mint 200 szerz-sel. 1946-50: beszerzőként ~ róluk gondoskodott. 1950: Chieribe (Olaszo.), a Villa Luigina-i m. tanulm. házba rendelték szakácsnak. Rómában 1954-67: a CGH-ban, 1967-93: a Biblikus Int-ben az alkalmazottak pref-a, házgondnok és sofőr. - Ötletgazdag, nagyon szorgalmas, jó humorú testvér volt. A CGH dísztermét ~ról nevezik „Aula Ritz”-nek. A II. Vat. Zsin. után ~ alakította át a Biblikus Int. házikápolnáját. Szívügye volt a →San Stefano Rotondo-tp. Élete utolsó évét súlyos betegen töltötte. - M: Santo Stefano Rotondo sul Celio. Roma, 1964. - La Nuova Jerusalemme dell'Apocalisse e Santo Stefano Rotondo. Uo., 1967. - A templom. Múlt, jelen és jövendő felülmúlhatatlan alkotása, az Örök templom Santo Stefano Rotondo, az Apokalipszis új Jeruzsálemének szent városa. A m-ok nemzeti tp-a. Uo., 1975. (és 1989; ném-ül uo., 1975) - Cielo. Uo., 1986. Szilas László

Cat. SJ 1949:60. - M. jezsuiták vall. III:196. - Kat. M-ok Vasárnapja 1989:26. sz. (Füzér J.) - Diós 1999:182. (3289.) - Nagy 2000:830.