🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > rezidencia
következő 🡲

rezidencia (lat. residentia): 1. székház. - 2. jezsuita rendház, a →professzusház kisebb változata. Szt Ignác halála után a →kollégiumok birtokain alapították. A ~ban élő papok lelkipásztorkodtak, a testvérek gondoskodtak a koll. szükségleteiről. A szerz-ek csekély száma miatt nehéz volt a ~kban a szerz. élet, ezért a generálisok eleinte tiltakoztak alapításuk ellen. A nép körében végzett missz. munka eredményeit látva azonban 1593: →Acquaviva generális mindenütt előírta a koll. körzetében ~k alapítását. Megkívánta, hogy minden házban 6 pap és 2 testvér éljen. A papok közül 2 tartózkodjék a ~ban, 4 kettesével járja a vidéket. Az ausztriai prov-ban 1600: 3, 1660: 14, 1773. VII. 21: a r. föloszlatásakor 25, ebből Mo-on 19 ~ (Eperjes, Esztergom, Gyöngyös, Gyulafehérvár, Komárom, Nagybánya, Nagyvárad, [Pozsony], Rozsnyó, Sárospatak, Sellye, Selmecbánya, Szatmár, Szeben, Székesfehérvár, Szepesváralja, Turóc, Udvarhely, Zsolna) volt. - 3. →helybenlakás 88

JTÉ 1941:307. - Lukács 1978:8.