🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sajnovics
következő 🡲

Sajnovics János, tordasi és kálozi, SJ (Tordas, Fejér vm., 1733. márc. 12.-Buda, 1785. márc. 1.): nyelvész, csillagász, egyetemi tanár. - 1748. X. 14: Trencsénben lépett a JT-ba. 1763: Bécsben pappá szent., utolsó fog-át 1766. VIII. 15: Nagyszombat tette. 1764: Bécsben →Hell Miksa SJ, 1766: Nagyszombatban →Weisz Ferenc SJ csillagászok mellett dolg. 1768-70: Hell Miksával Vardo szg-én csillagászati, földtani megfigyeléseket végeztek. Észrevette, hogy a m. és a lapp nyelvben azonosságok vannak, s megfigyeléseiről 1770: kiadott kv-e az összehasonlító nyelvtud. úttörő jelentőségű munkája. Utóbb a m. nyelv rokonságát kutató ugor-török vitában művét a finnugor nyelvrokonság elméletének megalapítására használták föl (→Vámbéry Ármin), jóllehet ~ a rokonság kimutatásával csak azt akarta bizonyítani, hogy a m-ok élettere É-on (is) milyen messzire terjedt. - Hazai kiad-ban először közölte a →Halotti Beszéd teljes szövegét, melyet →Faludi Ferenc SJ ismertetett meg vele. 1771: újra Nagyszombatban, Weisz mellett dolg. 1773: esztergomi főegyhm-s pap lett. A budai egy-en a mennyiségtan tanára és a csillagvizsgáló társig-ja. A koppenhágai és nidrosiai tudós társ. tagja volt. - M: Demonstratio idioma ungarorum et lapponum idem esse. Hafniae, 1770; Nagyszombat, 1771; Bloomington-The Hague, 1968. (ed. Th. A. Sebeok) - Idea astronomiae. Buda, 1778. F.K.-**

Hám Sándor: ~ élete és Demonstratio-ja. Esztergom, 1889. - Necrologia sacerdotum 1889:58. (†máj. 5.) - Zelliger 1893:455. (*máj. 12) - Pallas XIV:796. - Szinnyei XII:38. (*máj. 12.) - Sommervogel VII:408. - Pinzger F.: Hell és S. vardói útja. Kalocsa, 1912. - JTÉ 1942:414. (*márc. 12.) - Kisbán Emil: Tordasi és kálózi ~ 1733-1785. Bp., 1942. -: Jean S. voyageur et savant hongrois du XVIIIe siecle. Uo., 1943. - Zsirai Miklós: A modern nyelvtud. m. úttörői. 1. köt. Uo., 1952. - M. Nyelv 1964:2. sz. (Salánki István: Levél S-ról) - MIL III:11. (*máj. 12!) - MÉL II:560. (*máj. 12!, †máj. 4!) - Acta Linguistica Academicae Scientiarum Hungariae 1970:269. (Lakó, Gy.: J. S. und seine Demonstratio), 323. (Zaicz, G.: The Etymologist S.) - Erdődi, József: S., der Mensch und der Gelehrte. Bp., 1970. - Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Soviet Finno-Ugric Studies 1970:239. (Lakó, Gy.: J. S. und die Finnisch-ugrische Sprachvergleichung) - Magyar Nyelv 1972:68. (Holovics F.: ~ a Demonstratióról) - Lakó György: ~. Bp., 1973. - Éder Zoltán: Újabb szempontok a „Demonstratio” hazai fogadtatásának kérdéséhez. Nápoly, 1974. - Gulya J.-Szathmári I.: ~ emlékünnepség és tud-tört. szimpozion (Székesfehérvár-Tordas, 1970. május 12-14.) Bp., 1974. - Csupor Tibor: Csillag és ősi szó. Életr. reg. Bp., 1977. - Éder, Zoltán: Die Aufnahme der „Demonstratio” von S. in Ungarn. Bp., 1977. - MItB I:549.