🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Saly
következő 🡲

Saly Arnulf István, OSB (Szombathely, Vas vm., 1900. aug. 30.-Szombathely, 1952. dec. 17.): gimnáziumi tanár. - 1918. VIII. 6: lépett a r-be, 1923. IV. 8: szerz. fog-at tett, 1924. VI. 29: pappá szent. és lat-tört. szakos tanári okl-et szerzett. 1924: Esztergomban gimn. tanár. 1935-36: Párizsban tanult, 1936: Kőszegen, 1945: Pápán házfőn. és gimn. ig., 1946: Sopronban, 1947: Győrött gimn. tanár. 1948: Kőszegpatyon lelkész. - M: A kőszegi Szt Benedek rendi kat. Ferenc József gimn. 1936/37-1942/43. é. értes. Szerk. Kőszeg, 1937-43. - Sopronvm. helytörténete és közigazg-a a XVI. sz-ban. (Dri ért.) (gépiratban Pannonhalmán) 88

Barthos-Csetri 1925:81. - Barthos-Csetri-Luttor 1928/29:66; 1931:106. - Esztergomi Szt István gimn. évkv-e 1941:53. - Sziklay 1941:395. - Jámbor 1942:242. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Saly Brunó Jenő, OSB (Lózs, Sopron vm., 1862. okt. 23.-Komáromfüss, 1935. nov. 6.): tanár. - 1882. VII. 30: lépett a r-be, 1888. XI. 30: szerz. fog-at tett, 1889. VII. 6: pappá szent., 1889: Pápán, 1890: Sopronban gimn. tanár. 1892/93: Bpen egy. hallg., termtan-mennyiségtan szakos tanári okl-et szerzett. 1893: Győrött gimn. tanár, teol. tanár is, 1909-: haláláig Komáromfüssön lelkész. - Cikke: Győri Hírl. (1900. XII. 6. Jedlik Ányos) 88

Vajda 1900:97. - Szinnyei VII:90. (s.v. Dezső, Jenő helyett) - P. Hírl. 1935. XI. 8. - Nemz. Újs. 1935. XI. 8. - Irodtört. 1936:56. (†nov. 7.) - Pannonhalmi Szle 1936:74. (Kemény Kolumbán: ~) - PN 1987:123. (958.) (†Füss!) - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Saly Dezső (Eperjes, Sáros vm., 1892. márc. 25.-Salzburg, 1984. jan. 10): hírlapíró. - Az eperjesi r.k. gimn-ban éretts., a bpi tudegy-en jogot hallg., az eperjesi jogakad-n államtud. államvizsgát tett. 1911-: az Alkotmány cikkírója, 1913-17: b. munk., majd. szerk-je. 1917. IV. 1: a M. Újságírók Egyes. tagja. 1917: Belügymin. s-fogalmazóként Pozsonyban főispáni titkár, 1918. XI: mint a belügymin. s-titkára a propagandaügyekkel foglalkozott. Az MTI osztályvez-je, a Nemz. Újs., 1919: a B. Hírl. munk., 1932-: a Nemz. Újs. főszerk-je. 1919: a Párizsba utazott 'békeküldöttség' tagja. Évekig a M. Nők Sztkorona Szöv-ének ig-ja. 1939-44: a Sajtókamara újságírói szako. tagja. A Bpi Újságírók Egyes. főtitkára, 1936: a Kat. Újságírók Orsz. Pázmány Egyes. választmányi, a Hírlapírók Nyugdíjint. igazg. tagja. 1945: az MTI, A Reggel, az Új Ember és a Holnap munk. 1947: távozott Mo-ról. 1949. II-IV: a salzburgi Új Nemzedék szerk-je, 1951-57: a Szabad Eu. Rádió New York-i m. részlegének vez-je. 1957. I. 15-: a melbourne-i Független Mo. főmunk. - Írásai: Képes Hírlap (1912/13), Alkotmány (1913, 15/16 tárcák, riportok), Élet kv-e 5. (Bp., 1927), M. Kultúra (1927/28), Világ-képeskv. (Bp., 1933: Tömeg és újság), Kat. Szle (1934), Kaláris (Bp., 1936). - M: Mit tett Károlyi Mihály a békéért? (A Sixtus-levelek tört.) Bp., 1924. - Szigorúan bizalmas. Uo., 1945. - Bpen 1937. I. 10-1940. I. 1: az Új Nemzedék fel. szerk-je. - Betűjegyei: sd. (Alkotmány); syd. (Alkotmány); (syd.) (Alkotmány; Nemz. Újs.); -yd- (Alkotmány). 88

Révai XXI:736. - A Sajtó 1930:279; 1939:4. sz. - Ki kicsoda? [1937]:707. - Sziklay-Szász 1937:62. - Sajtókamara évkv-e 1940:183; 1941:106; 1942:122; 1943. - Új Idők lex. XI:5374. - Sajtóévkv. 1946. - Bíró 1955:423. - Gulyás 1956:622. - Milsdschütz 1977:145.- Nagy 2000:847. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Saly László (Kissitke, Vas vm., 1881. márc. 2.-Győr, 1958. szept. 14.): kanonok. - 1903. VII. 14: győri egyhm-s pappá szent., Széchényi Emil gr. családjánál nev., 1904: Tatán kp., Rábacsanakon kisegítő lelkész. 1906: a budai Szt Imre Koll. tanulm. felügyelője. 1909: teol. dr. 1910: a KPI prefektusa. 1929: mágocsi c. apát. 1930. VII. 10: 'A lelkipásztorkodástan története' tárgykör mtanára. 1933: knk., 1933-40: a győri szem. rektora. 1936: a Pázmány Péter Tudegy. hittud. karának c. ny. rk. tanára. 1940: p. prelátus. A Győri Szabadegyetemen 1946. X: tartott, A szocializmus fejlődése és a kommunizmus c. előadása után, X. 19: az NKVD letartóztatta, szovjet bíróság 1947. II. 4: Bpen 8 év kényszermunkára ítélte. 1950-53: az É-i sarkkörön túli Zimka munkatáborban raboskodott. 1954: agyvérzése miatt a lembergi kórházba szállították. Rabtársai szerint a táborban mindennap misézett; egy ideig rabtársa volt →Olofsson Placid OSB. Vsz. 1956: került haza Győrbe. - A Kat. lex. 1-4. köt. (Bp., 1931-34) munk. - M: A magántulajdon ker. szempontból. Bp., 1909. - Egyetemi tp. A pálosok régi pesti szentegyháza. Uo., 1926. - Egyh. beszéd Szt István, Mo. első ap. kir-ának ünnepén. Uo., 1926. - Die Universitätskirche, früher Paulinerkirche. Uo., 1929. - Szilasy János és lelkipásztorságtana. Kalocsa, 1930. - A budai Szt Imre Koll. H.é.n. - Bpen 1926. III-1930. V: a Gyermekvédelem Lapja, 1939-42: az Egyh. Lapok, Theologia szerk. biz tagja. - Betűjegye: S. L. (Kat. lex.) 88

Schem. Jaur. 1906:191; 1943:160; 1948:5. - Egyh. Közl. 1913:29. Arck.; 1914:315. Arck. (és jó életr.) - Bedy 1938:498. - Hermann-Artner 1938:564. - Pilinyi 1943:31. - Keményfy Béla: M. leventék a sarkkörön túl. Bp., 1989. - Havasy 1990:408. - Hetényi Varga 1999. I:317. (†szept. 4!) - Diós 1999:196. (3480.) - Győri életr. lex. Győr, 2003:290. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)