🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Samu
következő 🡲

Samu István Ferenc (Nagykanizsa, Zala vm., 1859. dec. 11.-Rákosszentmihály, 1934. febr. 9.): gimnáziumi tanár. - 1878. X. 27: Ferenc néven lépett a bencés r-be, Pannonhalmán teol. 1883. VII. 1: ünn. fog-at tett, VII. 8: pappá szent. Komáromban a gimn. hittan, m., lat. és gör. nyelv tanára, 1884: Esztergomban, 1885: Győrött gimn. tanár, 1894. XII. 22: elhagyta a r-et. 1896-1922: a bpi VII. ker. Madách Gimn. tanára, 1917: c. ig. - Írásai: EPhK (1883: Sophokles élete), Gör. földön (Bp., 1895:183. Salamis). - M: Horatiusnak a Pisokhoz intézett levele. (Az „Ars poetica” ford-a és magyarázata) Esztergom, 1885. (Klny. esztergomi bencés gimn. értes.) 88

Szinnyei XII:118. - Nemz. Újs. 1934. II. 11. - Balogh 1941:54. - PN 1987:120. (931.)