🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > San Stefano Rotondo-templom
következő 🡲

San Stefano Rotondo-templom, Róma: Szt István első vértanú tiszteletére szentelt kerek templom. - →Kapusi Bálint OSPPE, a rend róm. ált. ügyvivője és a Szt Péter-baz. m. apostoli gyóntatója 1454: kérte és kapta meg m. rtársai számára V. Miklós p-tól. Mellette fölépítette a Szt Erazmus-ktort, ahol 1579-ig éltek m. pálosok. Az elárvult ktort és tp-ot →Szántó István SJ kapta meg a →Collegium Hungaricum céljára. 1580-: a tp-ot a →Collegium Germanicum-Hungaricum (CGH) gondozza. - Több évtizedes régészeti vita folyt arról, hogy a kerek ~ pogány róm. tp-ból v. épületből lett-e átalakítva, v. kezdettől keresztény. →Ritz Sándor SJ laikus testvér, aki éveken keresztül a CGH-ban dolg., meggyőző érvekkel bizonyította, hogy legföljebb egy pogány épület anyagát használhatták föl a teljesen és sajátosan ker. ~ építésekor. Amikor Simplicius p. 467: Szt István első vt. tiszt-ére szent., már régóta állt. A különleges építmény méretezése és Róma ker. tp-ai között teljesen egyedülálló stílusa a →mennyei Jeruzsálemnek a Jel 21: leírt adatait követi. Eredetileg hatalmas, bevakolatlan falú, 24 m magas körépítmény volt, 56 szürke gránit- és 6 fehér márványoszloppal és 12 kapuval (3-3 a 4 égtáj felé). A körépítmény egy négyzetben fekszik, melynek átmérője 66,5 m (144 könyök, azaz a szt 12-es szám négyzete). 2005: a külső kör 34 oszlopból álló sorát fal köti össze, a belső, kisebb kör oszlopsora szabadon áll, 22 oszlopa tartja a dobszerű kupolát. Alatta 1582: emelt alacsony, körben futó falkorlát azt a →Magyar Háromkirályoknak szentelt főoltárt vette körül, melyre 2005: már csak az egyik pillér márványtáblája emlékeztet. A korlát két oldalán Cristoforo Roncalli (1552-1628) 24 freskóján a Szt István ereklyéinek megtalálásakor történt csodák (közülük az egyiken a vt. előre hirdeti Szt István m. kir. születését Saroltnak). A ~ 34 óriási, 17. sz. freskója a 14 nagy róm. keresztényüldözést örökíti meg. Az ásatások felszínre hozták a m. pálosok sírboltjának feliratos márványfödelét. A régi szentségi kpna padozatában István fia →Kelemen OSPPE ap. gyóntató, a tp. közepső részén →Lászai János knk. sírja, utóbbin márványlap életnagyságú ábrázolással. - A tp. és a hajdani pálos ktor közötti kis udvarban egy 15. sz. kút, széles márványkorlátján 6 címer (az egyik a Zsigmond kir. korabeli m. címer: háromsávos, kettőskeresztes, koronás pajzs). Tóth K. János

Ritz Sándor SJ: Santo Stefano Rotondo sul Celio. Roma, 1964. -: La Nuova Jerusalemme dell'Apocalisse e Santo Stefano Rotondo. Uo., 1967. -: A templom. Múlt, jelen és jövendő felülmúlhatatlan alkotása, az Örök templom Santo Stefano Rotondo, az Apokalipszis új Jeruzsálemének szt városa. A m-ok nemzeti tp-a. Uo., 1975. (és 1989; ném-ül uo., 1975) - Tóth 1988:438.