🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Santa Maria Maggiore-bazilika
következő 🡲

Santa Maria Maggiore-bazilika, Beata Maria Virgo ad Nives: a Szűzanya római főtemploma, a →négy patriarkális bazilika egyike, Róma legnagyobb, Nyugat-Európa első Mária-temploma az Esquilinus dombon. - Az →efezusi zsinat után építtette III. Sixtus p. (432-40). E zsinat mondta ki, hogy Jézus anyja Theotokosz, Istenanya, a ~ tehát a zsinaton megvédett Mária-tisztelet kőbe vésett dogmája. Fölszentelésének dátuma a Jeromos Martyrologium szerint aug. 5. - A ~ előtt álló hatalmas márványoszlop Szűz Mária bronzszobrával a róm. Fórumról származik (G. Barthélot, 1613); felirata: „Büszke vagyok, hogy őt hordozhatom, aki a Megváltót hordozta”. - A hagyomány szerint építtetése helyét maga a Szűzanya határozta meg: Egy jámbor, de gyermektelen és dúsgazdag házaspár tp-ot akart építtetni. Mária megjelent álmukban és kérte, hogy oda építsék, ahova a forró augusztusi éjszaka után másnap reggel hó esik. Ugyanezt az álmot látta Liberius p. is. A hó az Esquilinus hegyére hullott, s a tp. fölépült. E hagyomány ihlette a ~ dedikációs ünnepének nevét is: →Havi Boldogasszony. - IV. Miklós p. (ur. 1288-92) a ~t újjáépíttette, apszisát mozaikkal, freskóval díszíttette. 1461: d'Estonteville bíb. új, baldachinos pápai oltárt építtetett. 1747: Ferdinando Fuga (1699-1781) építész a ~nak szellős előcsarnokot és balkonos homlokzatot készített. A homlokzat mozaikján a ~ építésének legendája, valamint az áldó Krisztus és Szűz Mária angyalokkal, az →evangélista szimbólumokkal, Ker. Szt Jánossal, ap-okkal, Jeromossal. Az előcsarnokban IV. Fülöp (1605-65) spanyol kir. bronzszobra (a sp. kir-ok sokat tettek a ~ért, ezért a baz. tb. kanonokjai). - A 87x16 m-es főhajó oszlopsorai (36 pároszi, ión stílusú márvány, 4 gránit oszlop) a hajdani pogány Juno Lucina-tp. maradványai. A mennyezetet tartó falakon 36 négyszögletes, ősi mozaikkép →Biblia pauperum az isteni ígéretről és annak beteljesedésedéséről. - A főoltár fölött az 5. sz. diadalív mozaikképein középen →hétoimászia (Krisztust váró üres trónus) mellette Péter és Pál és a 4 evangélista szimbólumai. A diadalív képsorozatán (4 egymás fölötti mezőben) Szűz Mária életének eseménye. - Az apszis fő mozaikképe az Istenanya megkoronázása (Jacopo Torriti, 1295). Kétoldalt az angyalok kilenc kara és sztek, továbbá a p., IV. Miklós (ur. 1288-92) és Colonna bíb. kicsiny, térdelő alakja. - Szűz Mária halálának mozaikján Jézus a virágos ágyon elszenderült Istenanya mögött áll, a karjaiban tartott kicsi fehér alak Mária (lelkének) mennybevételére utal; körülötte a pátriárkák és Dávid kir. (Mózes nemzetsége), Szt Ágnes, Cecília és Katalin hódolattal köszöntik a Mennyország Királynőjét. Az ábrázolás ősi bizonyítéka annak, hogy →Mária mennybevételének 1950: kihirdetett dogmája kezdettől fogva elevenen élt az Egyh. hitében. -

A ~ →Hodégétria kegyképét az ősi hagyomány szerint Szt Lukács evang. festette angyalok segítségével egy Szt József által készített asztallapra. Szt Ilona csnő a Szt Kereszttel együtt találta meg. - A Lukács szerzőségét el nem fogadók közül a képet egyesek 12. sz. bizánci festő munkájának tartják, mások egy ősi keleti kép másolatának, ismét mások szerint a Forum Romanum legrégibb Mária-tp-ából, a S. Maria Antiquából származik, ahol már a 6. sz: nagyon tisztelték. Tört. tény, hogy Nagy Szt Gergely p. (a m. néphagyományban Sziklához láncolt Gergely) idején (ur. 590-604) egy pestis alkalmával a képet körmenetben hordozták körül a városban, és a járvány megszűnt. A csoda emlékére lett a kép neve Salus populi Romani, 'a római nép szabadulása' (→Angyalvár, →Mennynek királyné asszonya). A képet a gör. kereszt alakú, kupolás Borghese-kpna őrzi. A bizánci bíbor köpenybe burkolt efezusi Istenanya (ezt fölül a gör. kezdőbetűk jelzik) fejét kendő födi, komoly tekintete felénk irányul és szinte mindenhová elkísér; karjaiban ülő Gyermekét magához szorítja. A gyermek Jézus az Anyja jobb vállán ragyogó csillagot szemléli, jobb kezével (gör.) áldást ad, bal kezében az ÚSz. - A kegyképről másolat készítését különleges p. tilalmak akadályozták meg. Először Borgia Szt Ferenc kapott felmentést ez alól (1570), majd a jezsuita alapítások számára készültek újabb másolatok „Szt Lukács Madonnájáról”. Leghíresebb másolata ma a częstochowai kegykép (Fekete Mária); mo-i másolatai egykori pálos tp-ok főoltárain: Egyetemi tp. (→Belvárosi Kisboldogasszony templomigazgatóság); pápai Nagyboldogasszony-tp. (tipológiai változat), egervári plébtp.; mellékoltárokon: pesti Rókus-kpna, →Terézvárosi Avilai Szent Teréz plébánia tp-a, bajai ferences tp., bölcskei, perkátai plébtp., szeged-alsóvárosi kegytp., kassai jezsuita tp., kismartoni ferences tp. A gyöngyösi Mátra Múz-ban az egykori pálosveresmarti ktor kegyképe, 16. sz. másolat. - A ~ban őrzik Jézus jászolának szt maradványait is: →jászolereklye. **

Radó II:1354. - Bálint II:153. - Tóth 1988:101, 112.