🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Santiago de Compostela
következő 🡲

Santiago de Compostela, Compostella: 1. érseki székhely Spanyolországban. A kk. Galíciai Kirság főv-a Hispániában. A 9. sz: alapított ppség 1120: érsség lett. Suffr-ai: Lugo, Mondoñedo-Ferrol, Orense, Tui-Vigo. - 8546 km²-en 2005: 1.287.118 l, 1.132.664 h, 1069 pb, 627 ep, 141 szp, 5 ád, 278 sz, 1017 szn, 93 ni, 17 ki-e volt. - 2. európai jelentőségű búcsújáró hely id. Szt Jakab apostol tiszteletére. A legenda szerint csillag jelezte ezen a helyen (Campus stellae) az id. Jakab ap. holttestét, amelyet a 9. sz. elején találtak meg. Szt Jakab ap. hispániai útja legenda. Ennek ellenére az ereklyék révén helyi kultusza a 9. sz: kezdett virágozni. A sír fölé 829 k. tp-ot és ktort építettek. A jelenlegi katedrális 1078-1122: épült, a 16-18. sz: barokká alakították, 3 hajós, lat. kereszt alakú baz. Szt Jakab a mór háborúkban a sp-ok védőszentje volt. Mint a zarándokok védőszentjét széles karimájú kalapban, tarisznyával, kulaccsal, zarándokköpenyben ábrázolják (pl. a csíksomlyói Szalvátor-kpna festett kazettáján). A zarándokok ilyen öltözékben tértek haza. ~ számos búcsúkiváltsággal kitüntetett hely külföldiek számára is, a kk-ban jelentőségben Jeruzsálem és Róma mellé nőtt. Búcsúkiváltságai Rómáéival voltak egyenlők, nyugati Jeruzsálemnek is nevezték. A búcsújárás fénykora a 12-15. sz., a 16. sz-tól a ~i zarándoklatok megritkultak. - A kk-ban főleg vezeklő zarándoklatokat vezettek ide. M. bíróságok is sok bűnöst ítéltek ~i vezeklésre. A ~i zarándokok a hagyomány szerint Bátán gyülekeztek. Föltételezhetjük, hogy a ~i utat az aacheni v. római zarándoklatokkal is összekötötték. Az írásos hagyomány szerint 1140: egy magyar pp. halt meg ~ban. A 13. sz. selmeci jogkv. szerint a férjek csak feleségük beleegyezésével mehettek ~ba. 1307: a szepességi Hermannt kötelezték gyilkosság miatt vezeklésre. Járt itt a Pokoljáró Tar Lőrinc is. A 15/16. sz. fordulóján több soproni járt ~ban, v. végrendelkezett ~i zarándoklatra. A mo-i zarándoklatok a hitújítás és a török hódoltság miatt megszakadtak. Régi mo-i Jakab-patrocíniumok: Zseliz (1065), Lébény (1199), Sümeg (1237), Mórichida prem. apátság (1251) , Tinnye (1361), Nagyszombat (1363) , Kőszeg (15. sz. eleje), Lőcse (15. sz. eleje), Lád (1423) pálos, Vác (1531) ágostonrendi jelzik, hogy a tp-ok a ~ba készülő búcsúsok gyülekezőhelyei voltak. B.G.

Pallas XIV:866. - Pásztor 1940. - Régi és új lit. világából. Bp., 1975. (Bálint Sándor: Compostella és hazánk. Jakab ap. tiszt-e a régi Mo-on.) - Bálint II:78. - Kiss 1978:560. - AP 2005:661, 1133. - Kakucs Lajos: ~. Szt Jakab tiszt-e Eu-ban és Mo-on. Bp., 2006. (METEM-könyvek 52.)