🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Schiff
következő 🡲

Schiff Béla (†1944 u.): hírlapíró. - 1912: a kerszoc. Temesvári Újság és társlapja, a Die Zeit - utóbb Der Morgen - egyik megindítója és munk. 1920 nyarán a csanádi ppség a lapot, bár 7400 előfizetője volt, eladta, Bukarestben engedélyt szerzett új napilap (Bánsági Hírlap) indítására, de azt a helyi hatóság lehetetlenné tette. Az 1930-as években az erdélyi Pázmány Péter Társ. tagja. 1944: a Tărgu Jiu-i internálótábor 44. sz. barakkjának foglya, ahol vsz. közrem. a Rab-Szó c., egyetlen pld-ban megj. lap létrehozásában. - M: Feltámadás. Írta Karl May. Ford. Temesvár, 1922. - Unser Alt-Temeswár. Uo., 1937. - Régi idők, régi emberek. Uo., 1941. - Temesvárt 1921-22: A Hét vasárnapi helilap fel. szerk-je és laptulajdonosa, 1921. X-1924: a Szociális Missziótárs. lapja, az Ifjúság képes folyóir., 1933: a hetenkénti Kat. Munkáslap fel. szerk-je. 88-**

Jakabffy-Páll 1939:94. - Monoki 1941:74, 84, 92. - Korunk 2003:2. sz. (Benkő Levente: A tervszerű merénylet) - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)


Schiff Aranka SZTT (*Temes, Temes vm., 1899.): házfőnöknő. – A tanítóképzőt 1918: végezte Budán, a Notre Dame de Sionban tanított. A kommün idején hazatért, a városi el. isk., majd a Temesvár-józsefvárosi r. k. fiúisk. tanítója. Belépett a Szociális Testvérek Társulatába, Kolozsvárt, majd Nagyváradon dolgozott. 1929–: Temesvárt a missziósház vez-je, hitokt. és a pályaudvaron létesített vasúti misszió vez-je, a Szociális Misszió Társulat temesvári házfőnöknője, 88

Ki kicsoda? Temesvár, 1930: 384.